Ano, konečně zvítězí na věčné časy láska a pravda, nad nenávistí a lží

P1070138

Blíží se doba, ve které se lidské mozky digitálně propojí pomocí GVKB čipů, nebude už problém s nedostatkem komunikace mezi lidmi, padnou bariéry způsobené kulturami a jazyky, jenže jak z minulosti už víme, tak zisk je vždy spojen s nějakou ztrátou. 

Ztratíme možnost parazitovat sobecky na druhých, a na centrální ekonomice, budeme pod neustálým psychickým dozorem druhých, a nebudeme mít žádné psychické soukromí, naše ego se stane bezvýznamným, a zájem celku bude nad naším zájmem. 

Násilí zmizí z naší kultury, už nebudeme potřebovat; kněze, politiky, byrokraty, soudce, advokáty, notáře, diplomaty, profesory, vojáky, policajty, dozorce, ekonomy, milionáře, psychology, drogy, atd. každý bude blahoslavený chudý duchem. 

Změní se i naše sny, ve snu budeme ve společnosti blízkých lidí, nebude v našem dlouhém životě jediná minuta, kdy bychom byli sami. Následkem bude nárůst rychlosti v rovině fyzické a psychické, program, který dneska vznikal rok, bude v nové době hotov za jeden den. Takto konečně zvítězí na věčné časy láska a pravda, nad nenávistí a lží.