Ano, díky moudrosti uskutečníš svoje sobecké představy

P1070190

Potřebuješ uskutečnit svoje sobecké představy, jenže narážíš na veliké problémy, se kterými si neumíš poradit, věř tomu, že ostatní jsou na tom zde stejně, pochop, že tento konzumní svět zde není proto, abys mohl snadno uskutečňovat svoje sobecké představy, tento svět je zde proto, abys mu otrocky pokorně sloužil, a ukázal tomuto světu, že to co tě nezabije, to tě posílí do nového boje o to, co miluješ a potřebuješ. 

Nechtěj změnit to, co je okolo tebe, chtěj změnit jenom sebe, sebe můžeš změnit jenom pomocí toho, že se přiblížíš sám k sobě, a poznáš svoje klady a svoje zápory, nauč se brát sám sebe objektivně, v něčem jsi dobrý a v jiném nejsi dobrý, každý zde má svůj evoluční osud, a nemůže jít cestou, kterou mu jeho osud neurčil, to je základ, který musíš dokonale pochopit. Ten druhý je blázen, to je základní klíč k pochopení druhých, nevěř nikdy tomu, že ten druhý je normální! 

Každý člověk je originál, který žije originálním životem, z dálky mohou lidi vytvářet dojem, že jsou normální, to je jenom pokrytecké divadlo, které skončí v okamžiku, kdy se k druhým mnoho psychicky přiblížíš. Z díla poznáš objektivně, co ten druhý zde je, většina ubožáků jenom umí kopírovat díla cizích ubožáků, je to velmi snadné být řemeslníkem, který jenom kopíruje to, co je možné nějak prodat druhým.

Je to ale velmi těžké být umělcem, který je psychicky sám sebou, a tak je jeho dílo originálem, který budou řemeslníci mnoho kopírovat. Pamatuj si, že zadarmo je zde jenom to, co nemá žádnou hodnotu, zlato zde nikdy nikde nebylo zadarmo, protože zlato má hodnotu, nepoučuj se ze svých chyb, pouč se z chyb druhých, nejčastější chybou druhých je pyšnost a lakomost, být pokorným a štědrým to je moudré a díky moudrosti uskutečníš svoje sobecké představy.