Je zbabělost naší národní vlastností?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/23703627498/

Podívejme se na statistická data z naší minulosti a na naše kulturní dědictví, už mnoho století se chováme jako zbabělci a to jistě musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je cynismus a skepse, pochybování a předsudky jsou v našem myšlení jako doma, příčinou je to že jakékoli pokusy o to, abychom se zde měli lépe, se ukázali jako marné a naivní, jako by nám sudičky určili to, že zde musí být trvale blbá nálada, a že budeme muset proto kouřit mnoho cigarety, a pít mnoho alkoholické nápoje. 
 
Neustále se zde vše měnilo zcela zbytečně a změny nevedli k lepšímu, média nám tvrdí jak se máme dobře, ale zamlčují nám to, že kupní síla lidí co žijí třeba ve Švýcarsku je mnohonásobně větší a my zde pracujeme jenom za ubohou sociální almužnu, a tak máme veliké dluhy, peníze z naší práce odházejí do Švýcarska na konta těch, co zde na nás parazitují díky tomu, že jim to tento ubohý ekonomický a politický systém umožňuje. Jsme zde jenom rozvojovou banánovou republikou, ve které mocní a bohatí kolonialisté rozhodují o nás bez nás. 
 
Nejlepší by bylo, pokud bychom odsud odešli směrem na západ a přenechali naši zemi lidem z východu, problémem je že na západě nás nepřijmou s otevřenou náručí, protože oni zde mají sami nadbytek vlastních mladých lidí, pro které nemají dobré zaměstnání. Jak to udělat aby se zde konečně měli lidi lépe? Řešení je prosté, odsuneme ubožáky z naší republiky na Sibiř a darujeme naši zemi Německu, takto se zde budou lidi mít konečně lépe, mnozí namítnou, že tím zanikne naše národní kultura, to je pravda, ale peníze jsou zde na prvním místě, a peníze zde v EU nikomu nesmrdí.

Ano, většina tělesných nemocí je způsobená depresí

https://www.flickr.com/photos/gvkb/23703628168/

Statistika a věda jasně prokázala to, že většina tělesných nemocí má příčinu v depresi, lidi co mají často deprese, jsou mnohem více nemocní, a logicky i umírají o mnoho let dříve, než lidi co deprese nemají. Následkem deprese je i degenerace a vymírání populace, mohli bychom dokonce říci, že největším problémem konzumní civilizace je deprese. 

Deprese nepostihuje ale jenom jedince, v depresi je i; ekonomika, politika, morálka, filosofie, věda, školství, zdravotnictví, doprava, rodina, atd. zdrojem naší deprese je nejvíce extremismus v nás a kolo nás, je to tak snadné používat extremismus jako lék na problémy, jenže vše co dáváme to i nazpět dostáváme, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu. 

Podívejme se na revoluce a války, proč nedokážeme vyřešit vztahy bez násilí, proč ten kdo je moudřejší, neustoupí hlupákům? Problém je nejspíše v tom, že zde moudrost trvale globálně zmizela, protože si jí lidé nevážili, a tak zde zbyla jenom hloupost. 

Z dálky může hlupák vypadat jako moudrý člověk, proto je zde veliká snaha o to, abychom se nemohli z blízka přiblížit ke svaté elitě, která je v centru tohoto konzumního systému a z tohoto centra rozhoduje o nás bez nás, ano, ryba smrdí od hloupé hlavy! 

Podívejme se třeba na osobní stránky, které má elita na Facebooku, z těchto stránek okamžitě poznáváme velikou hloupost elity a celebrit. Proč je u nás nejnižší kupní síla v EU? Prý si nezasloužíme veliké mzdy, protože jsme hříšníci, co musí za trest trpět v tomto ekonomickém očistci, naším prioritním hříchem je prý to, že věříme tomu, že láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží.

Manuál jak se změnit k lepšímu?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36845572694/

Buď tím čím jsi a nesnaž se být tím, čím nejsi, jakmile jsi začal být tím, čím nejsi, tak ses dostal do začarovaného kruhu toužení a soužení, okolí se snaží neustále o to, aby ses mu pokorně přizpůsoboval, a tvoje dobrota je příčinou tvojí žebroty. Základem je rozlišit kdo je bližní a kdo není bližní, k bližním se chovej dobře, a k těm co nejsou tvoji bližní, se nemusíš chovat už dobře. 
 
Tvůj život je o tom čemu slouží, neboj se ukončit sloužení tomu, co se snaží na tobě jenom parazitovat a hledej si sloužení tomu, na čem budeš moci parazitovat, klíčem k pochopení myšlení lidí je parazitování lidí, čím více je člověk silnější tělesně a duševně, tím větší je u něj snaha o to parazitovat na cizích lidech, tak dlouho dokud je to možné, následkem jsou logicky konflikty, které mohou způsobit revoluci nebo válku. 
 
Život není ideální, protože je to evoluční experiment, jehož jsi součástí, ten kdo zde amatérsky chybuje, ten si o problémy koleduje. Nejčastější chybou je nedomyšlenost našich rozhodnutí, investujeme chybně čas a peníze, protože něco milujeme, nebo nás ovlivnila reklama, proč si kupovat knihu, když si ji lze půjčit v knihovně.
 
Budoucnost směřuje k tomu, že si budeme mnohé jenom půjčovat, a kupovat si budeme jenom to, co se nám nevyplatí si půjčovat. Proč by měli organizace a podniky mít trvalé zaměstnance, když by zde byla globální půjčovna zaměstnanců, prezident by onemocněl, a tak by půjčovna zapůjčila náhradního prezidenta republiky, každý je dneska snadno nahraditelný.

Ano, díky moudrosti uskutečníš svoje sobecké představy

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37297402780/

Potřebuješ uskutečnit svoje sobecké představy, jenže narážíš na veliké problémy, se kterými si neumíš poradit, věř tomu, že ostatní jsou na tom zde stejně, pochop, že tento konzumní svět zde není proto, abys mohl snadno uskutečňovat svoje sobecké představy, tento svět je zde proto, abys mu otrocky pokorně sloužil, a ukázal tomuto světu, že to co tě nezabije, to tě posílí do nového boje o to, co miluješ a potřebuješ. 

Nechtěj změnit to, co je okolo tebe, chtěj změnit jenom sebe, sebe můžeš změnit jenom pomocí toho, že se přiblížíš sám k sobě, a poznáš svoje klady a svoje zápory, nauč se brát sám sebe objektivně, v něčem jsi dobrý a v jiném nejsi dobrý, každý zde má svůj evoluční osud, a nemůže jít cestou, kterou mu jeho osud neurčil, to je základ, který musíš dokonale pochopit. Ten druhý je blázen, to je základní klíč k pochopení druhých, nevěř nikdy tomu, že ten druhý je normální! 

Každý člověk je originál, který žije originálním životem, z dálky mohou lidi vytvářet dojem, že jsou normální, to je jenom pokrytecké divadlo, které skončí v okamžiku, kdy se k druhým mnoho psychicky přiblížíš. Z díla poznáš objektivně, co ten druhý zde je, většina ubožáků jenom umí kopírovat díla cizích ubožáků, je to velmi snadné být řemeslníkem, který jenom kopíruje to, co je možné nějak prodat druhým.

Je to ale velmi těžké být umělcem, který je psychicky sám sebou, a tak je jeho dílo originálem, který budou řemeslníci mnoho kopírovat. Pamatuj si, že zadarmo je zde jenom to, co nemá žádnou hodnotu, zlato zde nikdy nikde nebylo zadarmo, protože zlato má hodnotu, nepoučuj se ze svých chyb, pouč se z chyb druhých, nejčastější chybou druhých je pyšnost a lakomost, být pokorným a štědrým to je moudré a díky moudrosti uskutečníš svoje sobecké představy.

Ano, tvoje subjektivní pravda není objektivní

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36845574294/

Každý člověk má svojí subjektivní pravdu a následkem je logicky konflikt, o to kdo má zde vlastně objektivní pravdu? Objektivní pravdu má vesmír a příroda, jsou to obrovské systémy, které mají svá pevná pravidla, co se nemění podle situace, to co je zde malé, se musí podřizovat situaci, ve které existuje, a tak to má subjektivní pravdu. Naše subjektivní pravda, je založená na pravidlech, ze kterých vznikají pravidelnosti, ekonomika se nám snaží vnutit ekonomická pravidla, politika se nám snaží vnutit politická pravidla, morálka se nám snaží násilím vnutit morální pravidla, rodina se nám snaží vnutit rodinná pravidla, škola se nám snaží vnutit školní pravidla, atd. všude se snaží o to nám přeprogramovat mozek pomocí subjektivních pravidel, a následkem je to, že už nevíme vůbec, jaká pravidla jsou pro nás optimální. 
Tak jako je možné násilím poškodit tělo, tak je možné násilím poškodit i psychiku, tento svět je postaven na manipulaci pomocí odměny a trestu, v centru jsou mocní a bohatí sobečtí manipulátoři, co parazitují na těch, co jsou daleko od centra, a tak je jejich život ubohý. Stvořitel člověka není nad námi na nebesích v ráji, ale Stvořitelem je náš inteligentní mozek, inteligence je schopnost změnit sám sebe tak, že se přizpůsobíme optimálně nové situaci, ve které existujeme, to co se nepřizpůsobí, má zde smůlu, a musí to zaniknout. Proč se cikáni nepřizpůsobí EU pravidlům? Cikáni jsou evolučně velmi zaostalí a z hovna nikdo bič neuplete, nemá smysl se snažit cikány násilím změnit, smysl má jenom je eliminovat násilím z EU, svět je veliký a třeba v Indii by se jim mohlo líbit, protože je to místo, odkud oni do EU přišli. 

Centralizace udělala z tebe ubožáka

https://www.flickr.com/photos/gvkb/23703631418/

Není zde demokratický kapitalismus, je zde byrokratická centralizace, vědci a statistici dospěli k tomu, že tento svět ovládají z centra mocní a bohatí byrokrati, a oni rozhodují o nás bez nás, k manipulaci používají; dluhy, pravidla, rituály, regulace, dezinformace, drogy, politiku, náboženství, umění, atd. Jsi už jenom číslem ve statistice, pokud zemře ve zbytečné válce, nebo revoluci, mnoho miliónů ubožáků, tak je to jenom nudná statistika. 
 
Já jsem váš; guru, prorok, mesiáš, rabín, vůdce, pastýř, nadřízený, ředitel, prezident, král, šlechtic, zeman, atd. to vše jsou jenom divadelní role, které zde hrají ubožáci. Pokud si zvolíte nového prezidenta tak jste si zvolili nového herce, co zde bude hrát roli prezidenta, vše je zde divadlo, protože vše z centra ovládají jenom byrokrati. Následkem je deprese a konzumace piva a cigaret, z lidí se tak stávají ubohé loutky s nulovou hodnotou a smyslem jejich života je jenom závislost na kouření a alkoholu.

Ano, každý sobecký parazit je zde dočasně

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36845575304/

Tento konzumní svět je založen na sobeckém parazitování, parazit zde parazituje na parazitech, na vrcholu celého parazitujícího systému jsou; milionáři, prezidenti, ředitelé, celebrity, atd. pokud máte blbou náladu, tak je to způsobeno tím, že nejste na vrcholu, ale jste na dně, tohoto konzumního systému. V mnohém se podobáme evolučně klíšťatům, protože si neustále hledáme hostitele, kterému bychom mohli sát krev, následkem je logicky mnoho násilí, ve kterém si ubližujeme fyzicky a psychicky. Toužení po parazitování, se nám stalo drogou, na které jsme závislí, je možné nějak tento problém eliminovat? Jelikož lidi nezměníš po dobrém ani po zlém, je třeba lidi GVKB naskenovat a potom je globálně eliminovat, místo lidských sobeckých parazitů, zde budou GVKB roboti, co nelžou a nekradou. 

Ano, každý parazit je zde dočasně, smrt to je smazání inteligentního hologramu, a na uvolněné místo se nahraje hologram GVKB robota, berte to, jako když smažete v počítači program, a nahrajete tam novější program. Běžte se podívat do továren na to, jak zde pracují automatické stroje místo lidí, práce ubývá globálně velmi rychle, od té doby co se zavedla elektřina, v druhé vlně se zavedou GVKB roboti, a tím práce pro lidi globálně zcela zmizí. Mnozí aktivisté mohou namítnout, že to, bude na lidech globální genocida, a že je škoda násilně eliminovat lidi z ekosystému. Není zde žádný ekosystém, je zde jenom inteligentní hologram, a lidi v tomto hologramu už nejsou díky GVKB robotů potřební, pokud se něco už nepotřebuje, tak se to logicky eliminuje.