Proč je moderní konzumní společnost otrokem velikých dluhů?

P1070022

Stvořitelem všeho je zde svoboda, nejde si nevšimnout toho, že každá lidská ideologie potlačuje svobodu, a dělá z lidí otroky politické nebo náboženské ideologie, ideologové se chovají jako bohové, a rozpoutávají ideologické konflikty, ve kterých umírají po milionech ti, co věří v ideologie. Ideologie vždy porušuje přirozená pravidla, a vytváří nepřirozená pravidla, to logicky musí vytvářet chyby, a tím i neřešitelné problémy, ten kdo poukáže na to, že jsou ve svaté ideologii chyby, co porušují přirozená pravidla, ten je označen za nepřítele víry nebo politiky, potom následuje vězení nebo mučednická smrt, aby zde nebyli už následovníci, tohoto chybného kazatele, kdo nejde s námi, jde proti nám, a bude tak eliminován. 

Podívejme se na zastřelení prezidenta prezidenta USA, (John Fitzgerald Kennedy) který byl v roce zastřelen najatým vrahem. Mnoho se spekulovalo, co bylo příčinou, a teprve po dlouhé době se na to přišlo, příčinou zde bylo to, že tento prezident USA nechtěl povolit tisknutí nekrytých peněz, které způsobí inflaci. Jakmile byl tento prezident zastřelen, tak se v USA začali tisknout nekryté peníze, a tím začala rychlá inflace. 

Za vším jsou peníze, Jan Hus byl proti vybírání peněz za odpustky, a tak byl jako kacíř upálen, peníze se v konzumní společnosti stali prioritou, a tím i konzumním bohem pro lakomce, peníze lakomcům nesmrdí, o tom to je! Zánik náboženství a sekt byl způsoben tím, že konzumenti začali věřit jenom na peníze, a tak se stal obchodní dům moderním konzumním chrámem, ve kterém si můžete koupit vše, co milujete a potřebujete, pokud máte na to peníze, nebo pokud si na to vezmete půjčku. 

Tak jako si berou půjčky chudáci, tak si berou půjčky; organizace, podniky, státy, atd. co se ale stane, když je zde nadbytek dlužníků, a nedostatek těch, co mají v bankách uložené peníze. Je zde snaha tisknout nekryté peníze, dneska to jsou už virtuální nekryté peníze, a ušetří se za drahý tisk bankovek a drahou výrobu mincí. Proč je moderní konzumní společnost otrokem velikých dluhů? 

Peníze se stali drogou a na této droze je vše zde závislé, pokud nemáš na kontě peníze, tak jsi v depresi, následkem je zadlužená konzumní kultura, je třeba zrušit globálně peníze a vlastnictví, a zavést globálně přídělový čipový systém, na zboží a služby, nejsou peníze a není soukromé vlastnictví, tak zde nebudou ani deprese, na které lidi berou návykové drogy, takto láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží, vše bude řídit jenom globální umělá inteligence, a ona to nepřizpůsobivým příživníkům spočítá, a odsune násilně nepřizpůsobivé příživníky mimo konzumní civilizaci.