Bude zde jednou ekonomická rovnost?

P1060876

Udělals chybu tak zaplať, problém je v tom že pokutovat mohou jenom ti, co mají moc, a ten kdo je bezmocný, nemůže pokutovat mocné, jde tedy o jasné zneužívání mocenského postavení, u státu a zaměstnavatelů. 

Co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, nejde o nový problém, ale jde o velmi starý problém, naše lidská spravedlnost, je založená pořád na právu silnějšího, a tím se nijak nelišíme od divokých zvířat. 

Pokud jsou pravidla chybná, je třeba s tím něco udělat, svěříme proto moc a vlastnictví umělé globální inteligenci, napojené na čipy v našich hlavách. Čip tě ráno probudí, a bude s tebou manipulovat do té doby, než usneš, nebude už důležité to, co ty chceš, ale bude důležité to, co chce globální umělá inteligence. 

Takto konečně silní a chytří, budou rádi pomáhat slabým a hloupým, když to nešlo s elitou po dobrém, tak to s ní půjde po zlém, už se nebudeme rozdělovat na úspěšné a neúspěšné parazity, ale každý zde bude profesionálním sluhou konzumní společnosti, takto láska a pravda, zvítězí globálně nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.