Politiky je třeba vyměnit za roboty s umělou inteligencí

001
Ptá se mě na to spousta medúz. Co můžeme udělat, aby se neutěšená situace změnila? Máme psát dopisy, chodit na demonstrace nebo co vlastně máme dělat? Tak, aby to mělo smysl? Přece nemůžeme jen sedět a čekat. Ano, frustrace medúz je velká a chtějí se tomu postavit nějakou aktivitou. Chtějí dělat cokoliv, nechtějí jen sedět doma a nadávat. Mají pocit, že musí prostě dělat nějakou aktivitu. Někteří vypisují zoufalé dopisy a posílají je všude možně, politikům, médiím, prezidentovi. Jiní věří, že je třeba pořádat masové demonstrace a burcují na internetu a je jim úplně jedno, jaké to budou demonstrace, hlavně že tam bude hodně medúz. Jiní jsou z toho všeho nešťastní a podléhají všelijakým konspiračním teoriím o zkáze světa a prohnilosti všeho a všech. Zklidněme se a přemýšlejme, co můžeme změnit? Přestaňte panikařit. Medúza má věnovat energii jen tomu, co může změnit. Doba je čím dál těžší a nemůžeme si dovolit plýtvat energií na chaotické a neúčelné aktivity, jen proto, že potřebujete někde vybít svou naštvanost. 
002
Co tedy můžeme změnit? Myslíte si, že změníme stávající politiky tím, že jim budeme mluvit do duše? Kdo si tohle myslí, asi nežije v realitě. Stávající politiky nezměníme, důkazů o tom je milion. Mají víc informací než my, mají čas a peníze přesto nedělají nic. Nic, co by energii a naštvanost medúz přetavilo v něco pozitivního. Starou medúzu novým kouskům nenaučíš. Na politiky svou energii neplýtvejte. Nepište jim, nesnažte se je přesvědčovat. Pokud chtějí změnit své postoje, mohou. Nepotřebujeme je k tomu nějak pracně přemlouvat. Ani veliká častá demonstrace je nepřesvědčí o ničem. Stávající politici jsou nepoužitelní, fakt je nezměníme. Potřebujeme je prostě vyměnit za roboty s umělou inteligencí. Za nedlouho budou volby, a je jednoznačné, že pokud si zase zvolíme politiky, kteří nás zklamávají svou pasivitou a neochotou vystoupit ze zajetých kolejí, jsme totální pitomci, kterým není pomoci. 
003
Řítíme se do pekel už pěkně dlouho, špatná ekonomická a sociální situace, nárůst úředníků, kteří nemají nic jiného na práci, než nás buzerovat, neschopnost razantně řešit každou krizi, otevírání dveří nepřizpůsobivým příživníkům, přehnaná láska k nepřizpůsobivým příživníkům, na které se živí akorát houfy zbytečných organizací. To není záležitost posledního doby, to je výsledek naší lhostejnosti a nezájmu o politiku a ekonomiku v Evropě za posledních 100 let. Musíme to řešit a to co nejdříve. Musíme ve volbách totálně odmítnout staré politiky. Oni měli šanci dost dlouho něco dělat a nedělali nic, maximálně si vymýšleli báchorky, proč něco nejde. Jsou nedůvěryhodní a nesmí dostat šanci pokračovat v neslané nemastné politice, která jenom prodlužuje ekonomickou a sociální agónii. Jestli chceme změnu, musíme dělat věci jinak. Není možné volit podle stejných kritérií a čekat, že se něco změní. Nejprve musíme mít odvahu my, voliči. 
004
Odvahu vzepřít se mediálnímu a společenskému tlaku. Budou nám vtloukat do hlavy, že nemáme volit malé strany s malým odhadem preferencí. Budou nám vtloukat do hlavy, že nové strany jsou rizikem, protože v minulosti všechny selhaly. Budou nám vtloukat do hlavy, že máme věřit tradičním profesionálům. Budou nás přesvědčovat o tom, jak se změnili a jak jim můžeme věřit, protože už nemají mafiánské kmotry, bojují s korupcí, dělají vše pro medúzy. Chcete-li změnu, nesmíte se nechat ošálit a vykašlat se na to masírování. Musíte dát šanci novým a prověřeným robotům s umělou inteligencí. Nikdy nedávejte hlas někomu jen proto, že je v politice nový! Takže prověřovat, nečekat až na volební kampaň, sledovat nové medúzy, neztrácet čas dáváním důvěry těm, kteří tolikrát zklamali. Podporujme politiky, kteří jdou proti proudu, jsou jiní. Hledejme medúzy, kteří se odlišují od našich “sympatických” politiků. Ostatně to je důvod, proč jsme tam, kde jsme. Oblíbili jsme si politiky, kteří nikoho neštvali, a které měli všichni rádi. Naučme se takové medúzy podezírat. 
005
Chce se vám někdo zalíbit, protože říká to, co chcete slyšet? Pozor na něho! Nejspíš mu nejde o věc, ale o váš hlas. Ten potřebuje proto, aby se udržel u koryta. Vyčkávejte proto s podporou kohokoliv, kdo vás zaujme. Věci nejsou tak jednoduché, a jestli se chceme pohnout kupředu, budeme muset udělat i nepopulární opatření. Takže potřebujeme medúzy, co si to uvědomují. Potřebujeme politiky, kteří nám občas řeknou i něco nepříjemného. Bez toho to fakt nepůjde. Dobří jsou ti, kteří vás nutí přemýšlet, neříkají vždy jen líbivé věci. Jak poznat, koho podpořit? Vzdělávejme se! V minulosti jsme volili špatně. Dávali jsme důvěru medúzám, které zavedli naši zemi do situace, která je neúnosná především pro ty nejslabší, medúzy s postižením, nízko kvalifikované pracovníky. A právě tito nejslabší často volili politiky, kteří dělají politiku jdoucí proti svým vlastním voličům. Fakt nemůžeme volit politiky, kteří slibují zvyšovat důchody, přidávat sociální dávky, aniž by řekli jak. To, co musíme v prvé řadě udělat, je přemýšlet o tom, proč ten kolotoč přidávání a slibování nefunguje. 
006
Nebo se zase napálíte volbou nějakých panáků, kteří neví nic o ekonomice, a o chodu společnosti, chtějí jen brát a neví nic o tom, jak zařídit, aby bylo z čeho. Takže vám doporučuju přestat skuhrat a raději si zjistit něco o tom, jak by se ti slabí mohli dostat k penězům jinak, než přes sociální dávky. Zjistit si něco o tom, jaká je souvislost s regulacemi v ekonomice a s nezaměstnaností. Co všechno brání tomu, aby si samoživitelka mohla najít slušně placenou brigádu na půl úvazku a doplnit to třeba nějakou vlastní doplňkovou prací z domu. Nenapadlo vás nikdy, že stát potřebuje medúzy nesamostatné, závislé na dávkách více, než lidi nezávislé a samostatné? Proč myslíte, že si třeba sociální demokracie potřebuje medúzy na dávkách udržet? Protože si tak vytváří voliče! A vy jim na to skáčete jak na špek. Přestaňte se ohánět svou vlastní potřebou dávek, a hledejte co je za tím. Informací je dnes dost, ptejte se a přemýšlejte. Když se vám něco nelíbí, něco si o tom zjistěte tradiční je klišé s ubohou mzdou. Existuje mnoho exaktních statistik a důkazů, že ubohá mzda zvyšuje nezaměstnanost a škodí těm nejslabším na pracovním trhu. Osvěta je nejdůležitější a nejpřínosnější věc, co můžete dělat. 
007
Medúzy mají pocit, že sedět doma a vzdělávat se, je dost málo akční činnost. Jenže paradoxně je to jediný skutečný nástroj proti stávajícím politikům. Budou nás chtít zase oklamat a ustojí to jen ten, kdo má dost informací a vidí pod povrch. Je to také obrana proti populistům, kteří sice mohou říkat pěkné věci, ale nejsou schopni je uvést do praxe. A protože média jsou většinou na straně nehybnosti a konzervování současného stavu, potřebujeme tu mediální blokádu prorazit. To nejvíc, co můžete udělat, je šířit myšlenky a informace. Ideálně ústním podáním. Protože osobní doporučení je absolutně nejvíc fungující reklama. A nedá se koupit! Máme, proti našim politikům tolik triumfů v ruce jsme silnější jak oni, protože máme přesvědčení a nasazení. Debaty s přáteli, s rodinou a s kolegy jsou nenahraditelné. Tohle je aktivita, která je absolutně nejdůležitější důležitější jak psaní dopisů, debaty s politiky, důležitější jak demonstrace. Mysleme na to a při každém rozhovoru, kdy se vám někomu podařilo do hlavy zasít semínko pochybností, jsme o dost blíž k nápravě věcí. 
008
Chcete-li opravdu něco smysluplného pro změnu udělat, začněte dělat věci systematicky. Nejprve se vzdělávejte, zjišťujte si informace a nebojte se jít pod povrch věcí. Ptejte se a přemýšlejte. Netrvejte na svých postojích, možná jsou špatné. Protože jste se podle nich chovali roky a k ničemu to nebylo. Pokud nejste na Facebooku, odhoďte stará klišé a založte si tam profil. Klidně si vymyslete nějaké běžné jméno a tento profil používejte jen jako kanál pro získávání informací. Na facebooku také najdete dost přátel, s kterými se můžete radit o tom, co dál. Při debatách na facebooku si trénujete argumentaci pro debaty s reálnými medúzami, jestli chceme odstranit starou politickou garnituru, potřebujeme takových rozhovorů vést miliony! Najdete tam taky skupiny lidí, s kterými se můžete identifikovat a zapojit se více. Scházíme se a debatujeme i mimo internet. 
009
Potřebujeme medúzy, které mají otevřené hlavy, a jsou ochotni pomáhat a sami se zapojit. Stále je nutné vymýšlet osvětové akce, hledat medúzy, co umí pracovat na konkrétním programu, od regionů až po celostátní politiku. Potřebujeme medúzy, co podpoří konkrétní aktivity, svou prací. Jste-li členem nějaké politické strany, přidejte se k naštvaným medúzám. Cílem je najít dost kvalitních medúz, které budou ochotni jít s kůží na trh a ty je třeba pak podporovat. Vysvětlovat medúzám, co je důležité a že jedinou cestou ke změně je udělat dobrý výsledek ve volbách. To je teď nejvíc smysluplná aktivita nahradit staré politiky za roboty s umělou inteligencí. Takovými, kteří se nebojí a budou mít jedinou závislost, jen na svých voličích, tedy na nás. 
010
Nechceme už politiky, kteří jsou závislí na státních trafikách a o svých voličích si myslí, že jsou hloupí a pitomí a oblbnou je drahou volební kampaní. Sledujte nové iniciativy a zajímejte se o nové politiky. Nestresujte se tím, že neorganizujete nějaký občanský odpor. Zklidněte se a zapojte se do osvětových aktivit. Čtěte a studujte, diskutujte a o nových poznatcích informujte své okolí. Nepodporujte nijak staré politiky, kteří selhali. Zapojte se do nových hnutí, které deklarovaly účast v dalších volbách. Setkávejte se s reálnými medúzami, s kterými se budete domlouvat na osvětových aktivitách s širším dosahem. Protože o tom to je, zvítězí ten, kdo bude dobře informovaný, protože tím bude špatně manipulovatelný. A to by mělo být cílem každého, udělat vše proto, aby medúzy v dalších volbách volili chytře! Protože, a to si přiznejme, v minulosti jsme moc chytře nevolili, a tak máme už sto let blbou náladu.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Podobné příspěvky

Neslevujte ze svých nároků na kvalitu
https://www.flickr.com/photos/gvkb/36886044293/ Jakmile začnete slevovat tak se dostanete do zača...
Ano, politika je šachová hra
https://www.flickr.com/photos/gvkb/36845553664/ Voliči sledují politiky, jak se snaží dát mat kon...
Ano, lépe zde je jenom parazitům
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37518365040/ Takže si nalijeme čistého vína, jsi parazit a smysl...
Ano, nikdo z lidí není neomylný
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37184335893/ Některé zboží a služby, by měly být zadarmo! Mnozí ...
Krabicismus
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37184404083/ Vše co končí na ...ismus, to je svatá ideologie zal...
Ano, svoboda hříšníka v konzumním očistci je iluze
Hříšník v konzumním očistci, není svobodným od počátku, do konce svojí ubohé hříšné existence. Je ...
Poslední světová válka začne už brzo a skončí rychle
Bude to válka, která transformuje dokonale celou civilizaci a kulturu natolik že si to nelze ani p...
Je nám naše vláda ukradená?
Už mnoho generací lidi od nás utíkají do světa, protože je nám mnoho generací, naše vláda ukradená...
V zátěži se ukáže, co každý dokáže
Poslední dobou je zde mnoho problémů s produkty, co nejsou otestované zátěží, a tak nedošlo k oddě...
Největší parazity poznáme z utrácení peněz
Od naší vlády naivně neočekávej, že na složité problémy má optimální systém, starého komunistickéh...
Ano, práce osvobozuje od deprese
Pane prezidente co uděláme s Romy? Postavíme pro Romy nemocnici, a zde je budeme léčit tak dlouho,...
Ano, naši politici nerozumí ekonomice
Jednoduchou ukázkou ekonomiky je počet sebevražd, je u nás velmi vysoký počet sebevražd a příčinou j...
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.