1 000 729

Bře 19, 2023

V krizi to je, co se neoptimalizuje, a tak v systému mnoho chyb je, optimalizace chyby eliminuje, a tak krizi likviduje. Každý systém je existenčně závislý na optimalizaci, jakmile není systém delší dobu optimalizován, dochází u něj ke krizi a potom následuje zánik systému. Operační systém Windows 11 si stahuje optimalizace z internetu a automaticky se optimalizuje, tím v sobě chyby eliminuje, stejně musí fungovat i naše kulturní civilizace a každý člověk, který v této civilizaci žije. Jelikož je vše v pohybu, dochází k mnoha nečekaným změnám a tyto změny vytvářejí chyby v systémech, proto se musí všechny systémy pravidelně optimalizovat, aby se chyby správně a rychle eliminovali a systémy neustále optimálně fungovali.

Život zde vzniknul díky inteligenci, která dokázala vyřešit správně a rychle složitou situaci, a tak zde mohl být růst a rozmnožování u živých systémů, později došlo k soutěži a boji o to co systémy potřebovali a milovali. Ekosystém se stal velikou experimentální laboratoří, kde každým okamžikem vznikali nové vynálezy a logicky i každým okamžikem zanikali vynálezy, co se neosvědčili a správně nefungovali. Správné je to, co optimálně funguje, optimálně funguje to, co je optimalizované to je logické, optimalizace je tedy pevným bodem, kolem kterého se zde vše od počátku vzniku života točí.

Optimalizaci lze porozumět na jednoduchém příkladu, kdy se musíme dostat z jednoho místa na jiné místo a optimální je taková cesta, po které se na jiné místo dostaneme rychle a pohodlně. Vše v nás a okolo nás je v pohybu, jde o to, aby byl pohyb optimalizován a nedocházelo k plýtvání časem a hodnotnými zdroji. Je snadné něco optimalizovat jenom na povrchu a zanedbat optimalizaci pod povrchem, který nespatřujeme a mnohdy jej ani dobře proto neznáme, právě povrchní optimalizace způsobila to, že je naše kulturní civilizace již mnoho století ve veliké ekonomické a ideologické krizi.

Klasickou ukázkou povrchní optimalizace jsou normy a zákony podle kterých existujeme a které musíme respektovat, jde tedy o to začít nejprve s důkladnou optimalizací u všech norem a zákonů které s námi jako s loutkami snadno manipulují. Norma a zákon stanovuje co je správné a co je chybné, většinou se vychází z povrchních zkušeností, a tak jsou i normy a zákony velmi povrchní, a nejsou správně optimalizované! Prvním lidským zákonem byl zákaz zabíjení blízkých parazitů a zabíjení cizích parazitů se nezakazovalo, kdo je ale nám blízký a kdo je nám cizí, to se už v tomto zákoně do hloubky už neuvádělo, a to byla základní chyba u tohoto zákona.

Blízký je nám ten, kdo nám v nouzi pomůže, aniž by za svoji pomoc očekával odměnu dnes, nebo v budoucnosti, cizí je nám, kdo nám v nouzi nepomůže, nebo ten kdo za svoji pomoc požaduje velikou odměnu. Vše se mění a ten kdo nám byl včera blízký a pomáhal nám v nouzi, ten může být dneska už nám cizí a v nouzi nám už nepomůže, z tohoto příkladu je nám jasné že normy a zákony musí odpovídat vždy situaci a musí se tedy neustále optimalizovat. Z díla poznáváme tvůrce, pokud není dílo neustále automaticky optimalizované, je tvůrce tohoto díla ubohý zmetek a musíme takového nekvalitního tvůrce správně eliminovat, aby on zde nepřekážel těm, co umí vytvářet takové dílo, které se neustále automaticky optimalizuje, a tak optimálně i neustále funguje.

Podívejme se na internetové stránky a kolik stránek na internetu je neustále automaticky optimalizováno tak, že tyto stránky neustále optimálně spolehlivě fungují? Nestačí jenom vytvořit nákladně optimalizovanou stránku, protože po určité době dojde k tomu, že se mnohé změní, a tak chyby začnou stránce zhoršovat její optimalizaci, dobře je na tom třeba redakční systém WordPress, a kvalitní šablony, zde jsou pravidelné optimalizace, které u stránky likvidují chyby a tím i stránka optimálně funguje. Pokud není možné něco optimalizovat, musí se to eliminovat, v továrně při výrobě se eliminuje to, co nelze opravit a stejně musíme i eliminovat parazita na světě, který už nejde optimalizovat tak, aby on zde optimálně myslel a pracoval, i kdybychom měli násilně eliminovat prezidenta nebo ředitele, výjimky zde nesmí být pro nikoho!

Vytvoříme proto veliké optimalizační tábory na celém světě pro parazity, co nejsou dosud správně tělesně a duševně optimalizovaní a v těchto táborech se budou ekologicky eliminovat jedinci, u kterých není optimalizace už díky degeneraci nebo stáří možná. Jak si to zde uděláme takové to zde i budeme mít, kvalitní společnost se musí logicky skládat jenom z kvalitních optimalizovaných parazitů, co nelžou a nekradou. Parazitů je na světě zbytečně moc veliké množství, a díky optimalizaci se odstraní ze světa přelidnění a degenerace, mnoho neoptimalizovaných parazitů, co zde mají vysokou školu, nebude s touto správnou nutnou optimalizací souhlasit, protože se zde měli dobře díky tomu, že civilizační systém nebyl dosud správně pravidelně optimalizován, a tak mohli zde vykonávat bohužel dlouho špatně funkce jako ředitelé a prezidenti.