1 000 712

Bře 19, 2023

Tam kde je bohatství, tam je i v ráji Stvořitel, tam kde je bída, tam je zase Ničitel a jeho konzumní očistec. Za vším je toužení po úspěchu, a následkem toužení je soužení a deprese, veliká konkurence, není jenom lidský problém, setkáme se s konkurencí i v přírodě zcela běžně, evoluce je jenom o tom, že to, co neuspěje v konkurenci, to evolučně zanikne. Aby mohlo vzniknout nové tak musí zaniknout staré, vše směřuje k tomu, že se malé nahrazuje velikým, místo malého krámu, kde byl za pultem prodavač, je zde veliký internetový obchod, ve kterém je zboží z celého světa za tržní ceny.

Místo chození do chrámu a divadla, chodíme k barevnému digitálnímu displeji, a zde sledujeme televizi nebo internet, staré je mrtvé, ať žije to, co je nové, často narazíme s požadavkem o výměnu starého za nové na problémy, protože někomu vyhovuje to, že vše zde funguje dosud jako před sto lety, a tak stojí v pozoru u domu vojenské stráže a hlídají dům kde je prezident nebo král. Peklo je následkem ekonomické a technické zaostalosti, boj se zaostalostí byl vždy v naší civilizaci díky centralizaci problém, a ten kdo prosazoval nahrazení starého za nové, byl často za tuto drzost zabit, nebo skončil ve vyhnanství či ve vězení.

Náš stát by mohl díky; optimalizaci, transformaci, digitalizaci, automatizaci, robotizaci atd. propustit 90 % zaměstnanců, a tím by se mohl konečně eliminovat státní dluh, a potom by se mohli snížit daně. Jenže tuční kapři si dobrovolně nevypustí státní rybník, kde se mají velmi dobře, a budou dělat vše pro to, aby jim nikdo tento státní rybník nevypustil, co by si počali bez péče státu, vždyť by museli těžce pracovat, za ubohé sociální mzdy, a báli by se výpovědi.