1 000 709

Bře 19, 2023

1 000 709 1

Vše je konzumní systém, smrt je nahrazení starého konzumního systému, za nový konzumní systém, základem je zde ekologická recyklace, z nuly vše vzniká a v nuly se to navrací, ekologické recyklování je pevným bodem konzumního systému. Mnozí věří na to, že duše po smrti těla dále zde existuje, duše opravdu po smrti těla existuje, ale ona existuje jenom v očistci, po 10 let! Existuje zde pro duše i ráj a tam se dostanou jenom duše, co si koupili odpustky svých hříchů. Víra je o tom věřit v posmrtný ráj, a koupit si odpustky na velmi dlouhou dobu. Ten, kdo skepticky nevěří v ráj, ten je hříšný neznaboh, a čeká jej logicky pekelný očistec. Mnozí namítnou, že věří v; náboženství, politiku, filosofii, vědu, logiku, pohádky atd., a že to by jim mělo stačit k tomu, že se dostanou do ráje.

Každá víra je klíčem k nějakému zámku, víra je klíčem k ráji, a ostatní víry jsou klíčem k očistci. Z díla spatříte tvůrce, jenom vám ukáže pravdu, kterou hledáte, žijete ve světě, kde hříšníci lžou a kradou! Proč je zde vše v depresi, a tak hříšníci konzumují drogy, a páchají zlo na sobě, nebo na svém okolí? Problémem je nedostatek praxe a nadbytek teorie, teorie nás v hříšníky proměňuje a do očistce toužení nás uvrhuje. Teorie je obrazně jako program, který není v realitě otestovaný, a tak mají uživatelé s ním často problémy, když se program zhroutí, tak zjistíme, že programátor myslel, a jistě už nevěděl co je správné, jde o to, aby programátoři, věděli a nemysleli.

Myšlení to je hledání toho, co je správné a vědění to je jistota v to co je správné, mnohdy otestování programu trvá déle než napsání programu, podívejte se třeba na operační systém Windows, ten se běžně opravuje mnoho let, po jeho uvedení do prodeje. Humorné bylo u starých verzí restartování bez varování, kdy uživatel přišel často o rozpracovanou práci, díky neustálým aktualizacím, co probíhali automaticky pro dobro uživatele Windows. Lidi dělají chyby o tom to je, následkem lidských chyb je zde deprese, co je to vlastně programování? Programování se podobá vaření jídla podle kuchařské knihy, nebo s použitím polotovarů, jsou kuchaři, co neumí vařit a jsou kuchaři, co umí vařit, z díla se pozná tvůrce, a každý začátek je těžký, a plný chyb.