1 000 707

Bře 19, 2023

Podívejme se do počítače na uložené informace a uložené programy, jsou to jenom čísla, nic jiného v počítači není uloženo, počítač nezná slova a věty, on zná jenom čísla, a pracuje podle programů jenom s čísly. I v naší lidské hlavě, jsou jenom čísla, a náš mozek pracuje jenom s čísly, on nezná slova a věty, pro něj jsou slova a věty jenom čísla. Naše slovní a písemná komunikace, je o tom, že jsme čísla upravili do slov a vět, tak aby tomu ten druhý porozuměl. Slyšíte nějaké slovo, kterému nerozumíte, a tak se snažíte o tom slově získat informace, nerozumíme slovům, u kterých nemáme napsáno v hlavě, z jakých čísel se to slovo skládá, pokud se tedy učíme cizí jazyky tak do hlavy ukládáme u každého slova čísla, která vyjadřují, co to slovo znamená.

Každý člověk je tedy velikým číslem, které si hraje pokrytecky na to, že není velikým číslem. Proč překladač internetové stránky dosud nezvládne správně přeložit cizí jazyk do našeho jazyka? Každé slovo má více významů, a v tom je problém automatického překladu, že to počítač neumí po sobě přečíst, a zamyslet se nad tím, jestli přeložená slova mají logiku a smysl? Automatika zvládne jenom to, co je jednoduché, a jakmile se dostane do složitých problémů tak selže, proto se mnoho hlupáků vyhýbá tomu, co je pro ně složité, aby zde neselhali a neměli z toho problémy nebo ostudu.