1 000 596

Bře 18, 2023

01

Evoluce je jako lavina. Konzumní svět, ve kterém existujeme je založen na automatice, pokud zde něco nefunguje automaticky, je zde snaha to změnit tak aby to automaticky fungovalo. Přirozenou automatikou je okruh nebo kruh, když na kruhu učiníme bod, je on začátkem i koncem kruhu. Představme si bod na kruhu jako zamčené dveře v bytě, pokud ty dveře otevřeme tak můžeme automaticky chodit do kruhu, na tomto principu zde vše funguje. Veškerá elektronika je založena na tom, že se přerušuje elektrický okruh tak aby nám systém nějak sloužil, třeba termostat udržuje nastavenou teplotu.

02

Počítače zpracovávají informace podle programu tak abychom byli spokojení, programátor naprogramuje počítač tak aby on automaticky konal to, co od něj požadujeme. Podívejme se na automatickou pračku, zde program zapíná systémy tak, aby se prádlo vypralo, a my jenom nastavíme druh praní prádla.

03

Čím je systém složitější tím obtížnější je vše nastavit tak aby to automaticky dělalo to, co potřebujeme, stačí mnohdy malá změna a systém nepracuje už automaticky. Ve své podstatě je složitost přímo úměrná vzdálenosti od centra, čím dále se systém vzdaluje od centra tím složitější je vše automatizovat.

04

Jakmile člověk opustil svoje teritorium ve snaze získat mimo svoje teritorium to, co potřebuje a miluje, dostal se do problémů a mnoho zatěžoval svůj mozek. Naše egoistické myšlení to je snaha něco naprogramovat tak, aby nám to automaticky sloužilo, snažíme se mít zde vše pod kontrolou, abychom mohli všemu egoisticky kralovat. Pokud jsme ale daleko od centra systému tak je naše snaha marná, protože díky vzdálenosti od centra nelze vše naprogramovat, aby nám to sloužilo.

05

Centrem je pro každého to, co on miluje a potřebuje, pro hospodáře je to jeho hospodářství, pro umělce je to jeho umění, pro vše živé je to čas atd. Je zde nekonečné množství pevných bodů, kolem kterých se mnohé točí, v každém centru vše automaticky pulzuje a čím dále se od centra vzdalujeme, tím větší problémy máme. Od pradávna je zde snaha vytvořit veliká univerzální centra, dosud se tato centra vytvářela pomocí násilí, což pochopitelně vedlo k tomu, že to automaticky nefungovalo. Jedinou možností je vytvořit veliké světové centrum bez násilí hmotného a duševního, teoreticky by to mohlo být funkční, ale nikdo neví, jak to prakticky realizovat?

06

Aby naše tělo mohlo konat to, co chceme, musí zde být mozek, jež tělo řídí, dosud tím mozkem u společnosti byli bohatí a mocní lidé, a to byla zásadní chyba. Mozkem musí být umělá inteligence napojená na čipy, jež budou v každém lidském mozku na celém světě. Nový systém nebude lepší nebo horší než současnost, on bude zásadně jiný, svým způsobem přestaneme myslet jako zvířata a budeme myslet jako inteligentní autonomní stroje. Zde je právě onen problém současnosti, myslíme, jako zvířata naše pudy s námi manipulují jako s loutkou, následkem je přelidnění a bída. V současnosti je naše myšlení omezené naším tělem, díky čipu bude naše myšlení napojené na celé světové myšlení.

07

Vraťme se k problému zavřených dveří, v současnosti nevíme, kdy máme dveře otevřít, a tak je otevřeme v nesprávný čas a za svoji chybu i zaplatíme a potom naříkáme. Díky umělé inteligenci a čipu v mozku budeme vědět, kdy máme dveře otevřít, a tak je otevřeme ve správný čas, a tak získáme hodnoty a budeme šťastní. Každým okamžikem se obrazně v nás a okolo nás zavírá a otvírá nekonečné množství dveří, čím méně zde bude chyb, tím lépe se nám zde i bude žít.

08

Díky mobilním telefonům a notebookům se zakrátko vybuduje celosvětové bezdrátové pokrytí napojení na umělou inteligenci, už nebudeme muset mít u ucha telefon a obtěžovat okolí tím, jak hovoříme s někým, kdo je velmi daleko. Na počátku bude velikým problémem, že když budeme přes čip komunikovat se světem, že se už nebudeme tolik věnovat sobě a svému okolí což povede k naší nepozornosti.

09

Svým způsobem bude pro nás čip jakousi silnou drogou, a pokud někde hluboko pod zemí ztratíme signál, budeme mít silné deprese. Bude trvat mnoho času, než se odstraní všechny chyby v systému, jde o cosi zásadně nového a složitého. Evoluce to je lavina ze změn, jedinou jistotou je zde, že zde není žádná jistota, to, co dneska milujeme a obdivujeme, to zítra již nebudeme milovat a obdivovat.

10

V minulosti bylo zásadní změnou zavedení gramotnosti, dneska už je většina lidí na světě schopná číst, psát a počítat, někteří dokonce umí i programovat počítače. Jsme tím, co dobře umíme, ten, kdo umí dobře mluvit je učitel, ten, kdo umí dobře vařit je kuchař atd. díky čipům bude každý moci být čímkoli, to bude znamenat zánik výhod a jistot, a tím logicky i zánik nenávisti a lži, takto láska a pravda zvítězí na věčné časy, nad nenávistí a lží.