1 000 594

Bře 18, 2023

Heslem nové digitální doby je rychle a levně, toho je možné dosáhnout jenom tím, že nahradíme zaměstnance za počítače a stroje, nejde vlastně o nic tak nového, proces modernizace zde probíhá už mnoho století, akorát za posledních sto let, se tento proces velmi urychlil, ve vyspělých částech světa, příčinou urychlení je elektřina a motory, už nepotřebujeme sílu zvířat a mnohé jiné co jsme dříve potřebovali. Po elektřině přišla vlna digitalizace a tím i; internet, televize, mobilní telefony, notebooky atd. novinky jsou na počátku drahé a málo rozšířené, ale stačí většinou pouhých třicet let a z novinky se stane běžný standart. Některé specializace se evolučně rychle mění, a jiné se mění velmi pomalu, my měníme svoje okolí a okolí zpětně mění zase náš život.

Vše je zde v evolučním pohybu, nejde si nevšimnout toho, že se civilizace restartuje, skončilo; náboženství, divadlo, malovýroba atd. veliké slovo začíná mít ekonomika založená na rychle a levně. Mobilní telefon se stal symbolem současné doby, nejde přehlédnout to, jak jsou lidi závislí na velikých mobilních telefonech, které jsou velmi univerzální. Ano, nahrazujeme zaměstnance za počítače a stroje, ti, co jsou nahoře, si neuvědomují to, že i na ně brzo dojde řada, to bude mediálního křiku, až vysokoškoláci, začnou přicházet o svojí dobrou práci, na hradě bude robot prezident vyznamenávat roboty, za to, jak hrdinsky budují novou digitální civilizaci. Synu vidíš na fotce to veliké město, ve kterém dříve žilo milion lidí, dneska tam jsou jenom roboti, a nežije tam už žádný člověk, co bylo to bylo, dneska lidi žijí už jenom v rezervacích.