1 000 587

Bře 18, 2023

Věříte na zázraky u ekonomiky a politiky? Vše je o protikladech, a tak je zde skepticismus a dogmatismus, mezi těmito extrémy je napětí, průměrný člověk se snaží být uprostřed těchto extrémů, aby nebyl označen za skeptika nebo dogmatika. Největším problémem je mediální propagace dogmatismu, neustále zde jsou dogmatická hesla jako je; bude líp, na věčné časy, pravda zvítězí atd. sliby se slibují a hlupáci se dočasně radují. Příběhy o Jobovi z bible nám ukazují že jednou jsi nahoře a potom jsi dole, jenom veliké daně zde jsou jisté, platíme veliké daně, a přesto stát má veliké dluhy, kde je chyba v nastavení konzumní společnosti. Chyba je v tom že jsme praxi nahradili za svaté teorie, co v praxi nefungují, komu není rady tomu není pomoci.