1 000 557

Bře 17, 2023

1

Moderní ubožák existuje na okraji virtuální reality!

2

Ano, rovnost a svoboda je iluze.

3

Realita byla a bude o otroctví a tím o nerovnosti mezi lidmi, okamžiky štěstí přicházejí s dosažením cíle, ale okamžitě se objevuje nový cíl, a tak okamžik štěstí skončí.

5

Pomalu stoupáme nahoru a rychle padáme dolů, je to obrazně jako na horské dráze, má tento problém řešení?

6

Jádrem problému je konzervatismus, každý člověk je uzavřenou konzervou, ve které platí, moje hra a moje pravidla, ve svojí konzervě je každý mocným a bohatým pánem, jakmile ale musíme opustit naši konzervu, tak je z nás najednou bezmocný a chudý otrok, dobrota je žebrota!

7

Podívejte se na milionáře, dobře se utajil a dobře si žil, milionáři pochopili, že jejich moc a úspěch je spojen s jejich konzervou a podle toho i myslí a konají.

8

Politici jsou herci na tomto divadle a milionáři to jsou režiséři tohoto divadla skrytí v pozadí, vše je v režii milionářů, za vším jsou peníze a vše vyřeší peníze.

9

Pravda a láska je zde už jenom za peníze, nejde si nevšimnout toho, že podniky neustále snižují počty zaměstnanců, protože využívají automatizaci a optimalizaci, místo divadla a knih je zde televize a internet, místo dělníků zde jsou stroje a počítače atd.

10

Pokud není práce, která vytváří hodnoty, tak je zde náhražkou práce, která žádné hodnoty společnosti nepřináší, je to uměle vytvořená zaměstnanost, aby tak konzumní otroci nezískali rovnost a svobodu.

11

Sociální sítě na internetu jsou základem, na kterém bude postavená virtuální realita, místo lidí, co koukají neustále do mobilů, zde budou naklonované geneticky modifikované mozky v živném roztoku napojené optickým kabelem na virtuální globální realitu, lidi skončí v rezervacích daleko od civilizace, po městech a vesnicích se budou pohybovat jenom autonomní inteligentní roboti.

12

Celý konzumní systém se restartuje, místo peněz budou mít hodnotu jenom informace a programy, elita bude mít pod kontrolou banky dat, ten, kdo nebude mít hodnotná data, bude zde ubožákem, který bude existovat na okraji virtuální reality, skutečnou realitu už nebudeme znát.