1 000 551

Bře 17, 2023

Zlo, je třeba eliminovat pomocí dobra. Objektivní pravda je dobro, a subjektivní pravda je zlo, není zde žádný subjektivní Bůh, který by měl patent na svatou pravdu o tom, co je to dobro a co je to zlo. Moje hra a moje pravidla, to je subjektivní pravda, následkem musí být logicky násilný konflikt, který může přerůst ve svatou válku třeba mezi svatými Židy a jinými svatými kulturami. Proč jsou Židi od svého vzniku pro ostatní svaté kultury neřešitelným problémem, a je zde neustále snaha o násilné vyhubení Židů z konzumní civilizace.

Problém je v protekci, Židi jsou proti protekci, a ostatní svaté kultury jsou pro to, aby zde byla protekce, vše ostatní je u náboženství a filosofie, jenom hromada dogmatických dezinformací. Dobro znamená eliminování protekce, představme si, že by zde nebyla možná protekce, jak by asi vypadala konzumní civilizace? Vládla by zde objektivní pravda a skončila by zde subjektivní pravda, už by zde neplatilo, moje egoistická hra, moje egoistická pravidla.

Neustále se průmyslově vyrábějí subjektivní egoistické informace, které se vyhlašují za objektivní informace, a tak se vymývají lidem násilně mozky pomocí; novin, časopisů, knih, rádia, televize, internetu, školy, politiky, náboženství, filosofie, reklamy, módy atd. nevytvoříš si svatý kult a nebudeš se svatému kultu klanět, o tom je objektivní pravda, kterou mají Židi. Kdo jsou ti, co vytvářejí svaté kulty, a chtějí, aby se lidi těmto kultům klaněli?

Jsou to parazitující viry, v hlavě zlých lidí, co zde mají moc a bohatství, řešení je evolučně jednoduché, nahradíme zlé lidi za hodné roboty, nejsou zlí lidé, tak nejsou logicky problémy se zlými lidmi. Poslední skupina lidí na světě skončí nahá v zoologické zahradě za sklem v pavilonu opic, aby mohlo vzniknout nové tak logicky musí zaniknout staré, vše je zde evolučně dočasně, jsi jenom dočasný evoluční experiment, s nulovou hodnotou pro evoluci.