1 000 527

Bře 17, 2023

K čemu je vám telefon, když má vybité baterky, k čemu je vám politická strana, která je na baterky, naše ekonomika je na baterky, manželství je dneska na baterky atd. většinou když o něčem řekneme, že je to na baterky tak to znamená, že to za moc nestojí, protože když se baterky vybijí tak to nefunguje.

Naše tělo je taky na baterky, a když jsme vyčerpaní tak nefungujeme a musíme si odpočinout, v minulosti bylo vše na natahování, a tak jsme hodinky a budíky, museli každý den natahovat. Vše je o tom mít něco v zásobě, a tak mám v zásobě; informace, vědomosti, jídlo, peníze, kamarády, baterky, benzín atd. naše civilizace se točí okolo toho, co máme v zásobě bez zásobování se naše civilizace zhroutí. Všechny naše civilizace vznikali tam kde byla k dispozici celoročně pitná voda, protože jsme měli mnoho dobytka, který potřeboval i mnoho vody.

Jakmile jsme se jako lidi začali přelidňovat, tak začali být problémy s vodou a potravinami, to nakonec vedlo; hladomoru, epidemii, válce, revoluci, krizi atd. jsme jako lidi invazní druh, který napadl přírodu a mnoho jí poškodil. Lidí je na světě zbytečně mnoho a neustále se počat lidí zvětšuje, hlavní přírůstek lidí je v zaostalých národech, kde lidi žijí většinou jako ubohý dobytek.

Přelidnění se musí začít řešit globálně, potřebujeme policejní GVKB roboty, co zajistí globálně optimální množství lidí na světě tak aby se nepoškozovala příroda, zavede se certifikace kvality u lidí a nekvalitní lidský materiál, se bude ekologicky eliminovat, jiná cesta pro nás už není, dobrota z zaostalým lidem je příčinou toho, že je zde vše na baterky.