1 000 526

Bře 17, 2023

Máš problém, se kterým ti nikdo nepomůže, kup si zázračný produkt, nebo zázračnou službu, jsme profesionálové, na nás se můžeš spolehnout. Napadá mě přirovnání k masožravým květinám, naivní hmyz je chycen a poslouží jako potrava, anonymita internetu, umožňuje lhářům a zlodějům snadné podrazy, nekupujte zajíce v pytli, nebo se napálíte! Jednoduchým testem je změření návštěvnosti stránky, tyto stránky fungují krátkou dobu a mají malý obsah, návštěvnosti je zde dosahováno pomocí klikací reklamy.
Rozsah podvodů a podrazů je veliký, naivních hlupáků je na internetu dostatek, a tak se podvodníkům toto podvodné podnikání vyplatí. Můžete si do počítače stáhnout i virus, a on umožní zlodějům vykradení vašeho bankovního konta, nebo se vám počítač zablokuje, a podvodníci žádají od vás peníze, za odblokování počítače, napadány jsou i mobilní telefony. Zde se dostáváme k problému počítačové negramotnosti, proč zde virtuální policie v EU selhala?

Počítačová kriminalita je novodobý fenomén. Jde o podvodné jednání osob, využívajících veřejné sítě jako nástroje k páchání běžných podvodů. Internet slouží zejména k možnosti širšího oslovení potencionálních obětí a současně pak jako anonymita v rámci provedeného podvodu. Phishing je podvodný způsob, jak prostřednictvím internetu získat citlivé údaje; hesla, čísla kreditních karet.
Jedná se nejvíce o rozesílání e-mailových zpráv, které nabádají adresáta k zadání jeho osobních údajů na falešnou webovou stránku. Ta bývá téměř totožná s tou oficiální. Často zneužívána bývají zejména přihlašovací okénka internetového bankovnictví. Uživatel v dobrém úmyslu do okénka zadá své přihlašovací údaje a tím nevědomky poskytne své údaje útočníkům, kteří následně z jeho účtu vykrádají peníze.

Dále se může jednat například o zasílání různých zpráv, nebo vydírání poškozených formou Ransomware, kdy virus zablokuje osobní počítač a za odblokování požaduje finanční obnos. Internetové podvody bývají detailně promyšlené a mnohdy zahrnují též snahu o vyvolání důvěry, možnost získání významného profitu, nebo naopak snadné alibi z nastíněné nezákonné činnosti, a často pak také časovou tíseň. Využívají výhodné, časově omezené nabídky. Poškozený nemusí zprvu tušit, že se stal obětí trestného činu.

Zjistí to, kupříkladu, až když se mu zablokuje počítač, dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z účtu a podobně. Při podání trestního oznámení hraje zásadní roli poskytnutí úplných informací, elektronických dat a věcí, ze kterých by bylo možné zajistit důkazy; počítač, telefon, tablet. Fáze vyšetřování může trvat různě dlouho. Záleží na rozsahu trestné činnosti, zda jsou k dispozici elektronická data, jak snadná je jejich analýza, a také na spolupráci s dalšími dotčenými subjekty; banky, poskytovatelé internetového připojení apod.