1 000 517

Bře 16, 2023

1 000 517 1

Vše je o kontrole a trestu, pokud by byl každý okamžitě potrestán za svoje chyby tak by si dal veliký pozor, aby nechyboval, bohatě stačí to, že chybují stroje a programy. Asociální člověk na internetu je porouchaný člověk, který by si měl uvědomit to, že je porouchaný a jít konečně do servisu kde jej specialisti v bílých pláštích opraví a optimalizují. Kdy zde zvítězí láska nad nenávistí a pravda nad lží? Problém je v tom že každý člověk je jiný tělesně a psychicky, podívejme se na mravence a včely zde nejsou rozdíly mezi subjekty, a tak zde nejsou konflikty.

Pokud bychom lidi globálně klonovali a každý klon zde žil deset let a potom by se eliminoval, tak by nebyli mezi námi rozdíly tělesné a psychické, nebyli by rozdíly ani v pohlaví, lidem by konečně nevadilo to, že je bude někdo fotit, protože by každý vypadal stejně a každý by měl stejnou globální černou uniformu. Jediný rozdíl mezi lidmi by byl v identifikačním čipu pod kůží.

Tím by skončil rasismus a náboženský fanatismus, skončili by i války, protože bychom už nepoznali, kdo je nepřítel. Podíváte se do zrcadla a řeknete si, kdo já jsem, když jsem stejný jako ostatní? Umělá GVKB inteligence by vám odpověděla, jsi GVKB sluha a pokud budeš dobře sloužit tak se budeš mít dobře. Sluha je od toho, aby sloužil, není od toho, aby poroučel sluhům, ostatně nic nového pod sluncem v přírodě je vše živé sluhou to jenom hříšníci si vymysleli rozdělní na ty, co jsou nahoře v ráji a ty co jsou dole v pekle, logicky čerti, co jsou dole nejsou s tímto rozdělením spokojení a následkem je krize a konflikt.