1 000 504

Bře 16, 2023

1 000 504 1

Nekonečný cyklus je cyklus počítačového programu, který se neustále opakuje. Nejčastěji následkem programátorské chyby, kdy programátor zapomene napsat ukončovací podmínku cyklu nebo napíše v podmínce chybu, kvůli které nebude nikdy splněna. Často se v programování používají zdánlivě nekonečné cykly, tedy cykly, jejichž podmínka je vždy splněna, ale někde uprostřed cyklu je podmíněné opuštění cyklu. Extrémním příkladem je cyklus plánovač jádra operačního systému, který má podmínku vždy platnou, ale může zavolat funkci k vypnutí počítače, a tak vlastně cyklus opustit.

Rozlišit nekonečný cyklus a zdánlivě nekonečný cyklus je těžké, matematicky se jedná o problém zastavení. Snahy zabránit nekonečným cyklům prostředky programovacího jazyka vedou k tomu, že výsledný jazyk nebude turingovsky úplný. Deadlock (česky také uváznutí, vzájemné čekání) je odborný výraz pro situaci, kdy úspěšné dokončení první akce je podmíněno předchozím dokončením druhé akce, přičemž druhá akce může být dokončena až po dokončení první akce. Vzniká paradox, často označovaný jako Co bylo dříve? Slepice nebo vejce? V reálném životě se uváznutí řeší např. couváním (v dopravě).

V počítači se jedná o zablokování procesů (případně vláken) způsobené křížovým čekáním na synchronizačních primitivech. K uváznutí dochází v důsledku chyby programu nebo není uváznutí v programu úmyslně řešeno, protože řešení by bylo příliš náročné. Pokud v takovém případě dojde k uváznutí, je nutný zásah uživatele, který může násilně ukončit jeden z procesů nebo v případě práce s databází může jednu transakci zrušit (příkazem rollback).

V principech je si zde vše podobné, tak jako jsou chyby v programech a operačních systémech tak jsou i chyby v mozku a organizacích, není zde dokonalý jedinec a dokonalá organizace vše je zde evoluční testovací verzí, která je plná amatérských chyb. Je snadné pyšně kritizovat a trestat hříšníky a organizace, je těžké pochopit hříšníky a hříšné organizace, každý spěchá, a tak je povrchní.

Nekonečný cyklus chyb je třeba rychle ukončit, je třeba svěřit moc a bohatství globální umělé inteligenci, tím zde skončí rozdělení hříšníků na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře bude jenom optimalizovaná globální umělá inteligence a dole budou hříšníci, co budou od narození do smrti pod neustálou kontrolou globální umělé inteligence, takto zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy. Vše bude fungovat podle hesla, padni, komu padni, pro nikoho nebude imunita ani výjimka, těžko na cvičišti a lehko na bojišti.