1 000 494

Bře 16, 2023

Diskuzní fórum, které se zabývá problémy nešťastných lidí nebo lidí v depresi. Ostatní mohou těmto návštěvníkům pomoci vyřešit problém. Je zde možné se i nenásilně seznámit s kamarády nebo s budoucím partnerem. Portál se řadí mezi nejnavštěvovanější v České republice.

Wikipedie vysvětlení toho, co je to portál

Internetový portál je webový server, který slouží jako svého druhu brána do světa internetu. V 90. letech 20. století, kdy vyhledávače ještě neposkytovaly dostatečně relevantní výsledky, byly první portály nejnavštěvovanějšími webovými servery, což platí v některých případech dodnes. Typicky obsahují katalog odkazů, díky kterému plnily funkci jakýchsi internetových rozcestníků.

První internetové portály byly obecné, s tím, jak stoupala konkurence, se postupem času začaly rovněž objevovat a rozvíjet cíleněji profilované oborové portály, které již neměly ambice pokrýt svým záběrem celou škálu lidských činností, ale zaměřily se jen na určitou tematickou oblast.

Jejich návštěvnost je řádově nižší než u velkých portálů a rovněž nabídka služeb je chudší, ale v těch službách, na které se specializují, je odbornější a detailnější, navíc pro osoby, které daná problematika zajímá, představují oborové portály často velice cenný zdroj informací. Typickým případem jsou portály specializované na nákup zboží, nemovitostí nebo například na vyhledávání nabídek práce. Tyto oborové portály bývají často začleněny do struktury služeb výše zmiňovaných portálů a vyhledávačů.

Vzhledem k tomu, že na internetové portály přicházejí lidé z celého světa, výše uvedené služby (až na pár výjimek) nebylo možné zobrazit relevantně pro všechny z nich. Musely tak vzniknout lokalizované verze portálů, které pak mohly nabízet místní zprávy, místní počasí, místní televizní program a kurzy místní měny a jízdní řád relativní k lokalitě uživatele.

Ze strany provozovatelů internetových portálů je patrná snaha rozšířit služby, konsolidovat všechny tyto služby do jedné stránky, aby mohly svým uživatelům nabídnout komplexní servis; stejně tak zapojit je např. formou soutěží, zpětné vazby apod. do dialogu a vytvořit u nich vztah k jejich portálu, ke kterému by se rádi vraceli. V současné době portály stále představují velmi důležitou součást internetu, řada uživatelů je používá jako domovskou stránku prohlížeče.

Snaha integrovat co nejvíce služeb do jedné stránky nebývá pro provozovatele portálů jednoduchá a levná, na druhé straně získávají oddanost svých uživatelů, oblíbenost a sledovanost, jež mohou využít při pronajímání prostoru pro reklamy, kdy nějakém svém produktu mohou referovat na mnoha místech, které vzájemně je propojí odkazy, čímž u něj docílí vyšší povědomí u svých uživatelů.

Nejnavštěvovanější je u nás; Google, Seznam, Novinky, Facebook, YouTube, Wikipedie, iDnes, Heuréka, Alza, Mapy atd. to jsou skutečné portály, jednoduchým měřítkem je návštěvnost a jakou má Zpovědnice návštěvnost za den a jakou má za den návštěvnost vyhledávač Google, který je pravým naším portálem.