1 000 493

Bře 16, 2023

Uživatelé Matrixu zbytečně mnoho amatérsky chybují a plýtvají časem a hodnotami, protože nemají k dispozici na vše kvalitní polotovary. Polotovar je jeden z největších evolučních vynálezů, polotovary používá vesmír a příroda už mnoho miliónů let, člověk není tedy prvním systémem, který používá ke svojí existenci polotovary. Podívejme se na proces rozmnožování lidí, tento složitý genetický proces je možný díky polotovarům, stejně tak i proces získávání informací a programů abychom mohli být profesionály v nějaké specializaci je založen na polotovarech. Morálka, pravidla, normy, zákony, předpisy, pověry, pohádky, rituály, symboly, umění, filosofie, politika, ekonomika atd. to vše jsou programové a informační polotovary, díky kterým lze poznat co je správné a co je chybné.

Z díla se pozná tvůrce polotovaru, evoluce má dost času na to, aby poznala, který polotovar je správný a který je chybný, každý chybný polotovar evoluce eliminuje a recykluje. Podívejme se třeba na knihy, kolik knih je populární déle než deset let, je to jenom 1 % knih a 99 % knih je populární jenom krátkou dobu a potom jsou knihy evolučně eliminované a recyklované. Ovšem kdo ještě dneska čte knihy vytištěné na papíru, když je zde internet, kde máme k dispozici mnohem lepší informace, než jsou v knihách a jsou zde k dispozici i odkazy, a je zde někdy i video které pomáhá k pochopení něčeho složitého. Pořád v Matrixu platí, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, pokud uživatelé Matrixu dostanou levné a kvalitní polotovary velmi rychle a snadno tak následkem bude to že se eliminují chyby v Matrixu, a uživatelům Matrixu bude líp, a tak nebudou už existovat v očistci a budou existovat v ráji kde se nelže a nekrade.