1 000 440

Bře 14, 2023

Vše, co je zde vytvořeno a nastaveno to je zde dočasně, používat velmi starý počítač se starým operačním systémem to nefunguje, stejně tak nefunguje politika a ekonomika tam kde je veliká zaostalost, dvakráte nevstoupíš do stejné řeky času, vše se mění a jistota zde tak není, staré je recyklováno na nové, a to platí jak u vědy a techniky tak u přírody. Nedávno mě zastavil v Praze obchodník, co prodával knihy sekty Hare Krišna, když jsem řekl tomuto obchodníkovi, že mi nabízí operační systém Windows 3 a že je tento starý operační systém v době Windows 11 už nepoužitelný, tak na mě koukal jak tele na nová vrata!

Náboženství je dneska jako Windows 3, totálním zabijákem náboženství je televize a internet, v co vlastně moderní člověk věří? Věříme dneska jenom specialistům, co mají vysokou školu a mnoho let praxe, z díla poznáme tvůrce! Kdo dneska ještě používá telefon, u kterého se musí číslo vytáčet ručně pomocí rotačního číselníku, tyto klasické telefony zde jsou už sto let! Rotační číselník evolučně skončil před 50 lety a byl nahrazen tlačítky s čísly. Často za mnou přicházejí lakomí pitomci a chtějí abych jim opravil velmi starý počítač a nechtějí pochopit to, že se oprava nevyplatí a že si budou muset koupit nový počítač s novým operačním systémem.