1 000 432

Bře 14, 2023

1 000 432 1

Nebude to už trvat dlouho a každý člověk bude pomocí virtuální reality optimálně rychle naskenován a jeho tělo bude v krematoriu po neskenování eliminováno, informace získané z globálního skenování lidí, se využijí pro globální digitální společnost, kde místo lidí, co dělali často chyby, zde bude umělá inteligence a roboti.

Vše je zde z pohledu evoluce jenom dočasným naprogramovaným procesem, protože se neustále nahrazuje staré za nové a chybné za správné. Vše se všude neustále recykluje, trvale zde jsou jenom vesmírná a přírodní pravidla jako jsou protiklady mezi kterými je napětí a jako je zákon příčiny a následku.

V principech je si zde vše podobné, jak si to uděláme takové to i máme, vše je zde mnohým limitované, a tak zde i vše má svůj osud který nejde změnit, zázraky jsou možné akorát v našich snech nebo v pohádce a reklamě. Jak bude vypadat civilizace bez lidí co dělali chyby?

Civilizace, kde nejsou lidi bude mít zcela jiné priority, hlavní prioritou bude kontrola a kvalita, nastane veliký rozvoj; průmyslu, obchodu, dopravy atd. skončí zemědělství a potravinářství. Všechny problémy, co máme jako lidi zde za sto let skončí a budou zde nové problémy co budou mít roboti a umělá inteligence.