1 000 402

Bře 13, 2023

Vždy když se dostanu do myšlenkového začarovaného kruhu, tak se podívám do ekosystému, jak on si poradil s velikými systémovými problémy, v základních principech je si zde vše podobné, přirozené principy jsou pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí. Optimální eliminování krize je prioritou, kterou musí řešit národy i jedinci, není zde krize jenom u ekonomiky je zde i krize u mnohého jiného, vše je zde evolučně naprogramováno k tomu, aby vše automaticky fungovalo, je to celé obrazně jako testovací verze operačního systému, a tak je zde neustálé restartování, aby se pomocí aktualizací opravili chyby, když už aktualizace nedokážou eliminovat chyby, tak vzniká nová verze operačního systému.

Minulost lidstva byla spojená s tím že se neustále měnila; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, věda, technika, podnikání, obchod, doprava, školství, rodina atd. vše je zde evoluční proces a člověk je tak jenom levným materiálem na evoluční pokusy, války a pandemie v nahotě odhalují to, že hodnota každého člověka je z pohledu evoluce nulová! Vše je zde o koncepci, bez koncepce je zde krize, většina koncepcí, které máme mnoho století jsou amatérské, a proto v praxi optimálně nefungují!

Zaměřili jsme se na to, že budeme zboží a služby produkovat ve velkém a narazili jsme na problém s odbytem, který řešíme pomocí; reklamy, propagandy, centralizace, monopolů, byrokracie, politiky, náboženství, filosofie, totalit, dogmat, fetišů, pověr, pohádek, podrazů, extrémismu, terorismu, vandalismu, lží, krádeží, protekce, korupce, mafie, kast, tříd, inflace, reforem, násilí, drog atd. problém s odbytem zboží a služeb je zde všude už mnoho století nic nového pod sluncem!

Bible je v principu jenom o tom, že nám ukazuje, jak jsme se snažili v minulosti špatně řešit problém s odbytem zboží a služeb, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v recyklaci, aby se mohlo vyrábět tak se musí i recyklovat, podívejme se do ekosystému, jak se zde vše recykluje, díky recyklaci zde není problém s odbytem zboží a služeb! Vždyť to ještě funguje, proč bych to měl recyklovat, zde je příčina toho že máme problémy s recyklací!

To že něco funguje dlouho to je problém, který musíme vyřešit a řešením je změnit konzumní systém tak aby vše fungovalo jenom krátkou dobu, podívejme se na sport zde je sportovní úspěch krátkou dobu, protože zde není možná protekce a monopol! Veliký konkurenční tlak má za následek to, že vše, co není kvalitní to se recykluje, kontrola kvality je cestou k optimální recyklaci, nebudeme recyklovat jenom zboží a služby, budeme recyklovat i nekvalitní lidi, zaměstnavatelé potřebují mladé kvalitní zaměstnance, a tak jim vyhovíme a optimálně globálně recyklujeme staré a nekvalitní lidi.