1 000 372

Bře 12, 2023

Nastavili jste si mobil s operačním systémem, aby on dělal to, co potřebujete, tím jste už programovali ve virtuální realitě, každé programování to je vždy jenom nastavení systému, aby systém dělal to, co potřebujeme, nebude to už trvat evolučně dlouho a programování pomocí klávesnice evolučně zanikne, a tak budou umět programovat i děti ve virtuální realitě a skončí tak období programové negramotnosti, kdy jsme si neuměli nějaký systém naprogramovat a potom jej optimalizovat.

Evoluční vývoj směřuje k tomu, že se; složité nahrazuje jednoduchým, pomalé se nahrazuje rychlým, hloupé se nahrazuje chytrým, drahé se nahrazuje levným atd. čas dokáže vyřešit všechny naše problémy, protože na to má dostatek času, bohužel časem vzniknou nové problémy, na které nejsme připravení. Přichází digitální globální doba, ve které na fyzickou těžkou špinavou práci budou jenom; stroje, roboti, programy atd. lidi budou pracovat jenom psychicky ve virtuální realitě ze svého bytu, skončí zaostalá doba, kdy jsme chodili jako pitomci do školy a zaměstnání.