1 000 354

Bře 12, 2023

Vše zde jsou jenom body, mezi kterými je vzdálenost, malá vzdálenost vytváří výhody a veliká vzdálenost vytváří nevýhody, jeden bod může být propojen s mnoha body a některé body jsou mu blízké a jiné body jsou mu vzdálené, vše to je evoluční experiment, který je zde díky příčině a následku. Hodnota každého bodu je následkem toho, kolik má blízkých bodů, se kterými profesionálně dlouhodobě spolupracuje.

Tím bodem může být; atom, buňka, virus, rostlina, zvíře, hmyz, člověk, robot, inteligence, program, informace, organizace, stát, planeta, slunce, GVKB, vesmírná loď atd. napíšete něco na internet a vaše subjektivní informace se stane novým informačním bodem na internetu a záleží na tom kolik bude mít tato informace blízkých bodů o tom je návštěvnost na internetu, podobně to funguje v; umění, náboženství, politice, propagandě, ekonomice, vědě, technice, rodině atd.

Mnoho bodů, co jsou nám vzdálené se snaží vytvořit iluzi toho, že jsou nám blízké, tak to funguje na internetové sociální síti nebo v politice, jsme klamáni od narození do smrti více než si uvědomujeme. To, co je nám blízké, to nám v nouzi pomůže o tom to je, že vše je zde jenom o pokryteckém egoismu, není zde socialismus nebo kapitalismus, je zde mnoho tisíciletí všude jenom byrokratický centralismus!

Naše vesmírná loď GVKB která letí z pekla do ráje je vám mnoho vzdálená, protože jste čerti, co žijí v pekle a vaše naděje na to že se dostanete do ráje je nulová, a tak váš život v pekle nemá optimální koncepci, proto používáte antikoncepci a potraty. Komu není rady tomu není ani pomoci, pokud se čert podívá do zrcadla tak logicky v zrcadle spatří čerta, každý se narodí jako anděl a jakmile se naučí lhát a krást tak se z něj stane čert, komu není rady tomu není pomoci.