1 000 348

Bře 12, 2023

Bůh je pevný bod, kolem kterého se musí vše točit, pokud hledáme Boha a tím i Stvořitele, tak hledáme pevný bod! Vše se zde točí kolem pevných bodů a tím to i pracuje, Bůh je tedy v centru; politiky, ekonomiky, náboženství, filosofie, vědy, techniky, logiky, matematiky, chemie, psychiky atd.

Axiom je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje, a tak Axiom je zde jakýmsi myšlenkovým bohem, takovým Axiomem je třeba zákon gravitace, který platí všude, a tak se planety točí kolem slunce, a hlupáci se točí kolem moudrých lidí.

Hlupáci tvrdí že zde není pevný bod, příčinou je to že jsou velmi daleko od pevného bodu, a tak jej nemohou poznat z blízka a pochopit, božský pevný bod není veliký, pravý božský pevný bod je tak malý, že jej nespatří ani nejlepší elektronový mikroskop!

Vše je zde složené z malého, a to co je zde nejmenší, to je Bůh, díky tomu že je Bůh tak malý, nemusí on pracovat, nikdo jej totiž nemůže spatřit, a tím kontrolovat, jestli pracuje, a když jej nikdo nekontroluje, tak by bylo zbytečné, aby Bůh zde pracoval jako otrok.

Bůh je zde nulou, kolem nuly se vše točí, pokud se tedy chceš stát zde svatým bohem cizím pyšným lidem, musíš v hlavě vše psychicky vynulovat, blahoslavení jsou zde ti, co to mají v hlavě dokonale vynulovaný, proto si pořizujeme psy, protože pes to má v hlavě vynulovaný, a tak miluje svého pyšného pána.