1 000 346

Bře 12, 2023

Pevným bodem jsou zde závislosti, naše planeta na závislá na slunci, kolem kterého se točí, dále je zde mnohé závislé na zdrojích atd. o závislostech bylo napsáno mnoho knih a natočeno mnoho filmů. Povrchně každý chápe, co to jsou závislosti ale to nestačí k pochopení závislostí, vše je zde proces a tento proces je spojen se závislostmi, pokud nejsou závislosti uspokojeny tak se proces zpomalí nebo zastaví, logicky je zde otázka proč často dochází k tomu, že závislosti nejsou uspokojeny?

Vše je zde evoluční experiment, a tak vše je materiálem na evoluční pokusy, podívejme se na internet a televizi, kde neustále probíhá mnoho evolučních experimentů a mnoho experimentů se nepovede, a tak jsou ukončeny, většina předčasně ukončených experimentů na internetu a v televizi je spojená s neuspokojenými závislostmi. Na začátku je většinou teorie a potom se zjistí to, že teorie v praxi nefunguje a pokud se nedokážeme rychle optimálně přizpůsobit tak na internetu nebo v televizi neuspějeme.

V mnohém se to podobá sportu, kde v soutěži není možná protekce nebo podrazy, a tak většině těch co by chtěli dělat profesionálně sport brzo dojde, že nemají šanci na to, aby ve sportu mohli uspět, v přírodě to funguje podobně, a tak se většina divokých tvorů nedožívá dospělosti. To vedlo ke vzniku; pohádek, pověr, sekt, náboženství, politiky, propagandy, cenzury, sociálních sítí na internetu atd. pokud lži už nezabírali tak nastoupili drogy. Velikým problémem je to, že člověk je přizpůsobivý jenom od narození do 10 let a potom se už nedokáže velikým změnám přizpůsobit.