1 000 345

Bře 12, 2023

V pohádce dobro nakonec zvítězí nad zlem a vše dobře dopadne, naše inteligence neustále porovnává mnohé a rozděluje tak mnohé na dobro a zlo, dobré je, pokud se máme dobře a zlé je, pokud se máme zle. Vše, co je zde živé to se chce mít dobře, toužení po tom se mít dobře tak vytváří soužení, realita, ve které existuje život to jsou informace a programy, vše je zde tak nekonečné množství složitých dočasných procesů, které se dostávají často do konfliktů s jinými procesy.

Dobrem je v konfliktu vyhrát a zlem je v konfliktu prohrát, každé vítězství je zde dočasně a potom následuje další konflikt. Když konflikt nejde zvládnout po dobrém tak se konflikt řeší po zlém, následkem je násilí a toto násilí nás promění na lháře a zloděje. Vše to jsou příčiny a jejich následky, každý problém má svoji příčinu, největším lidským problémem je teorie, která praxi nahrazuje. Vše, co končí na ismus; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, populismus, dogmatismus, centralizmus atd. to je ubohá teorie která v praxi nefunguje!

Praxe je zde o; soutěži, hře, boji, násilí atd. příčinou je zde evoluční proces který potřebuje zlo k tomu, aby se dosáhlo dobra. Když čtu to, co lidi napsali na papír nebo na internet tak mi dochází to, že jsou lidi evolučně vadní a tím je logicky i evolučně vadná konzumní společnost, která se skládá jenom z evolučně vadných lidí. Nemoci je možné léky léčit, ale evoluční vady, se kterými se narodíme ty nejde léčit ani jinak odstranit! Nedávno zanikl na internetu blogovací systém blog cz, příčinou zde byli vadní lidé, co zde měli vadné blogy. S vadnými lidmi se potýká i; Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedln atd.

Z díla spatříme tvůrce, slova mohou klamat, ale dílo klamat už nemůže, jak vlastně došlo evolučně k tomu, že je už každý člověk na světě evolučně vadný, a tak je zde logicky antikoncepce a potraty. Příčinou je teorie, která nahradila praxi, dva roky je zde pandemie a následkem je krize u politiky a ekonomiky, zde se ukazuje to, že nám všude vládne teorie, která v praxi nefunguje. Vše evolučně směřuje k tomu, že se vadní lidé globálně trvale odsunou do rezervací a zde budou mít všichni nahý zadek a budou jíst z ruky do huby, v civilizaci budou místo lidí autonomní roboti a umělá inteligence, nejsou v civilizaci lidi, tak nejsou s lidmi v civilizaci žádné problémy.