1 000 339

Bře 12, 2023

Aby nedocházelo k chybám a tím i problémům tak se reguluje často vstup do uzavřeného systému, klasikou je zde internet, kde je mnoho uzavřených systémů kde se reguluje vstup do uzavřeného systému pomocí hesla nebo zablokováním IP adresy.

Co je to regulace, to je zásadní otázka vesmíru života, a tak vůbec? Regulace je snaha o optimalizaci, mnohé zde není optimální, a tak se evoluce snaží pomocí regulace dosáhnout optimálního stavu složitého systému.

Propaganda a cenzura to je regulace která umožňuje to, že zde jsou dogmatické centrální totality, které rozdělují lidi na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Problémem není to, že zde existují dogmatické totality, problémem je to že v centru jsou pitomci, co dělají pitomosti, ryba smrdí od hlavy.