1 000 319

Bře 11, 2023

Ve snaze se mít dobře vznikla kulturní konzumní civilizace a evolučně nedávno vznikla digitalizace a tím i vznikl Netolismus (závislost na; internetu, televizi, rádiu, mobilním telefonu, počítačové hře atd.) který je virtuální továrnou na ubožáky. Nabízí se mi přirovnání k modlení a meditaci, v principech je si to velmi podobné, taky nám virtuální realita přináší pocit štěstí a radosti na krátkou dobu, iluze jsou snadno dostupné ale často jsou nám psychicky škodlivé.

Nemáš možnost mít něco hodnotného v realitě, tak to můžeš mít ve světě virtuálních iluzí, a tak ve světě iluzí se může stát ubožák svatou celebritou, podle mě není chyba v tom, že už nemáme silnou vůli tak snadno podléháme pokušení konat pitomosti. Problém je v přelidnění a tím se z lidí stali pitomci co dělají pitomosti, z díla poznáme tvůrce, slova mohou snadno klamat, ale dílo už klamat nemůže.

Neřešte jako pitomci následky, ale řešte příčiny, pokud je zde problém s; náboženstvím, sektami, politikou, filosofií, uměním, totalitou, soudy, byrokraty, centralizací, monopoly, vandalismem, drogami, mafiemi, pokrytectvím, propagandou, nespravedlností, cenzurou atd. Netolismus je virtuální továrna na idioty, vše je dneska o tom dělat něco ekonomicky a rychle ve velkém, a tak jako je zde běžná veliká továrna na zboží, co je prodáváno v obchodech, tak je zde i virtuální továrna která dělá z oblečených opic idioty s titulem.