1 000 307

Bře 11, 2023

Máte něco naplánováno a najednou se stane něco nečekaného, třeba vypadne proud, nebo vaše auto nefunguje, žijeme v realitě, která nikdy nebyla dokonalá a nikdy nebude dokonalá! Jsou zde i vandalové se kterými je zde mnoho problémů a následkem je; inflace, krize, válka, pandemie atd. všechny snahy o to pomocí kontroly dosáhnout dokonalosti jsou naivní a marné.

Problém s nedokonalostí není jenom u kvality lidí, je zde i mnoho nedokonalých; zákonů, norem, pravidel, předpisů, knih, výrobků, služeb atd. to že není počasí pro nás dokonalé s tím nejde nic udělat, je toho zde málo kde máme možnost s nedokonalostí něco udělat. Veliké dokonalosti zde dosáhl hmyz, který je zde evolučně velmi dlouho a ve velikém množství, měli bychom si vzít z hmyzu příklad, jak dosáhnout dokonalosti.

Podívejme se na informace a programy na internetu, dokonalost je zde vzácnou výjimkou, internet je zde evolučně velmi krátkou dobu na to, aby byl evolučně dokonalý a brzo bude internetu konkurovat virtuální realita, velikým problémem internetu je optimalizace pro mobilní telefony, které fungují jinak než počítače. Vše je zde o schopnosti se učit novému, umělá inteligence to je program, který se umí učit novému, a tak se optimalizuje a tím se zdokonaluje.