1 000 298

Bře 11, 2023

Jak vypadá továrna na lidské osudy, tou továrnou jsou veliká přelidněná města, ve kterých ve velikých domech žije veliké množství lidí, ekonomické je vše, co se dělá optimálně ve velkém v továrnách, nebude to už trvat evolučně dlouho a v továrnách budou roboti vyrábět roboty, práce zde už pro lidi ve městech nikde nebude, a tak budou logicky lidi odcházet z měst a do opuštěných bytů se nastěhují autonomní roboti.

Potom dojde evolučně k tomu, že lidi, co budou žít na malé vesnici dostanou do hlavy inteligentní čipy, aby s nimi nebyli už žádné problémy, hodnota člověka bude neustále klesat, až nakonec na světě zůstanou jenom divoši, co žijí mimo civilizaci primitivně v divočině.

Život autonomních robotů bude jiný než život lidí, místo do nemocnice budou chodit do servisu a místo pohřbu v krematoriu zde bude pro roboty recyklování, každý robot bude mít technickou a programovou podporu jenom pět let a potom se robot recykluje a na jeho místo nastoupí nový robot.

Jelikož robotům nebudou vyhovovat naše domy a naše továrny tak si roboti postaví nové doby a nové továrny, vznikne nová kultura pro roboty a tím lidská kultura evolučně zanikne, za tisíc let už nikdo nebude vědět, že zde v minulosti existoval hříšný člověk, který měl neustále problémy, které roboti vůbec nemají, vše je zde dočasně díky evoluci a recyklování.