1 000 295

Bře 11, 2023

1 000 295 1

Každá diskuze s moderními firmami, s nimiž spolupracujeme, začíná na téma: co vše by se dalo udělat, kdyby měly víc moderních zaměstnanců. Výsledkem je výukový program, který zájemcům o práci na internetu, nabízí bezplatné kurzy na internetu, i možnost získání výhod a jistot. Zároveň je propojí s konkrétními firmami, které hledají posily do svého týmu.

Hledali jsme cestu, jak jim pomoci. Snažíme se, aby na pracovním trhu bylo více lidí s moderními digitálními dovednostmi. Neobejdeme se bez neustálého rozšiřování a prohlubování znalostí a virtuální dovednosti hrají v naší znalostní výbavě stále důležitější roli. Proto jsme vytvořili optimální výukový program, který teď naplno spouštíme.

Je určený pro všechny, kteří mají zájem o dobrou práci na internetu. Lidé díky programu získají digitální dovednosti, program navíc propojí konkrétní pozice se školením a nabídkou práce. Absolventi se tak dostanou k celé škále pozic, které pro ně máme otevřeny. V podstatě jsme reagovali na velmi složitou situaci na pracovním trhu. Z průzkumů víme, že nám chybí mnoho odborníků na digitální technologie.

Je spousta firem a organizací, které nedostatkem digitálně vzdělaných lidí ekonomicky trpí. My jsme hledali cestu, jak jim pomoci. Snažíme se, aby na pracovním trhu bylo více lidí s digitálními dovednostmi. Vycházelo to z toho, že situace na pracovním trhu je a bude složitá. Domluvili jsme se, že propojíme možnost vzdělávat se a zároveň se dostat k pracovním příležitostem ve firmách.

Experiment se nám podařil, takže teď můžeme spustit propagandu, která zasáhne celé spektrum pracovního trhu. Dlouhodobě vidíme od firem a organizací velikou poptávku po lidech z informační technologie. Významně rozšiřujeme záběr projektu a také klientelu, kterou oslovujeme. Pro řadu lidí je složité si představit, co konkrétního mají udělat pro to, aby se do IT dostali.

Představují si za tím dlouhou cestu a tento program jim nabídne první krok, který je velmi snadný. Na konci procesu jsou hlavně konkrétní pozice, takže studenti vidí, proč to dělají a vidí pracovní příležitost. Povědomí o digitalizaci bylo řadu let zkreslené. Z pohledu personalisty byl pohled takový, že digitální specialista je zaměstnanec, kterého si zavolám, když potřebuji nastavit počítač nebo někde něco programuje.

Dnes je přitom IT daleko širší oblast, která zasahuje do všech firemních a společenských procesů a která láká lidi z různých oborů. Snažíme se tedy přemostit i tohle zažité dogma. Kurzy v rámci projektu jsou pro všechny zájemce zdarma. Jak projekt funguje z obchodního pohledu? Platí ho organizace a firmy, které si díky němu vybírají vhodné kandidáty?

Ano, firmy a organizace nám platí za kandidáta, kterého si u nás vyberou. Ekonomika projektu je postavena na tom, že organizacím a firmám lidi vychováváme, a za to, že vyškoleného člověka získají, je stanoven poplatek. Pro firmu je to investice, ale pro zájemce o práci a vzdělání je vše zcela zdarma.