1 000 293

Bře 11, 2023

Statistika jasně dokazuje to, že většina našich problémů je spojená s bídou, je vám bídně protože žijete v bídě ekonomické a sociální, bylo zde mnoho snah o to nějak řešit bídu pomocí; víry v zázraky, drogami, léky na deprese, zábavou atd. prý si za bídu může každý sám, ten, kdo se snaží se přeci má velmi dobře, to je teorie v praxi je za úspěchem vždy výhoda nebo štěstí. Podívejme se na Windows, který je produktem firmy Microsoft, proč je tento operační systém tak obchodně úspěšný, když je Debian mnohem lepším operačním systémem?

Windows je o závislosti, je to něco jako politika, na které je závislé mnoho pitomců. Naše bída je následkem našich závislostí, máme mnoho špatných závislostí a následkem je bída, ten, kdo je dlouho zvyklý na politiku nepřejde na lidovou moudrost i když často na politiku nadává, komu není rady tomu není pomoci. Nebude to už trvat dlouho a bude zde umělá inteligence a virtuální realita, najednou lidi opustí politiku a přejdou do virtuální reality kde se budou moci seberealizovat, protože zde už nebude rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole.