1 000 276

Bře 11, 2023

Velmi dlouho je zde otázka je cestování časem možné nebo je to jenom utopie? Cestování časem má svoje pravidla, vše, co se pohybuje to musí respektovat pravidla které pohyb umožňují, pravidla umožňují to, že vše funguje bez chyb. Pokud čteme velmi staré knihy tak psychicky cestujeme do dávné minulosti a můžeme tak porozumět myšlení lidí v minulosti, knihy a filmy o budoucnosti nám zase umožňují psychické cestování do budoucnosti, jak si jí představujeme, naše představy budoucnosti nejsou ale správné, protože vycházejí ze současnosti.

Psychicky cestovat časem je pro nás možné ale to nám nestačí chtěli bychom cestovat časem i fyzicky tak jako cestujeme letadlem na dovolenou. Zde došlo k rozdělení lidí na ty, co věří, že jednou budeme moci časem cestovat fyzicky a na ty co nevěří na to, že v budoucnosti budeme moci časem cestovat fyzicky. Základním pravidlem pro fyzické cestování časem je to že to, co je živé nemůže cestovat fyzicky časem, časem může cestovat jenom stroj nebo robot který je upravený tak aby mohl cestovat časem a nepoškodil se.

Vše, co fyzicky cestuje časem je vystaveno extrémním podmínkám, proto to, co je živé nemůže časem fyzicky cestovat. Proč je fyzické cestování časem spojeno s extrémními podmínkami, které je nemožné nějak chytře eliminovat? Při fyzickém cestování časem se vše dostává do světa, kde není čas, je to extrémní situace, protože vše, co známe to je spojené s časem, odpojení od času znamená zánik; člověka, stroje, robota atd. v současnosti neumíme vyrobit stroje a roboty co by přežili odpojení od času.