1 000 265

Bře 10, 2023

Aby zde konečně zvítězila všude pravda a láska nad lží a nenávistí tak toho dosáhneme díky připojení pitomých mozků na geniální umělou inteligenci a tím se mozky odpojí od ubohé reality a budou existovat jenom ve virtuální božské realitě, kde není možná zaostalost.

Takto zde skončí; pohádky, pověry, mytologie, sekty, náboženství, filosofie, politika, reklama, propaganda, cenzura, byrokracie, policie, soudy, vězení, blázince, armáda, školství, rasismus, vandalismus, drogy, egoismus atd. lidi už nebudou dělat chyby!

Pochopte to, že zájem evoluce je nad zájmem jedince, díky digitalizaci zde tak skončí přelidnění a degenerace, lidi se budou neustále známkovat umělou inteligencí za svoje myšlenky a skutky, ten, kdo nebude mít dobré známky, ten bude v krematoriu automaticky eliminován jako genetický zmetek.

Napojení na umělou inteligenci nejprve dostanou ubožáci, se kterými je mnoho problémů, protože tato veliká skupina lidí nejvíce potřebuje pomoci se svými problémy. Už nebudeme k ničemu potřebovat internet a sociální sítě na internetu, kde si pitomí moderátoři hráli na svaté bohy a určovali co je správné a co je chybné, bohem zde pro nás bude jenom umělá inteligence a jakýkoli odpor bude marný.