1 000 258

Bře 10, 2023

1. Nepoužiješ digitalizaci a optimalizaci k páchání jakéhokoli zla ve snaze se mít dobře.

2. Nebudeš egoisticky zasahovat do soukromého života cizích lidí a cizích organizací.

3. Nebudeš egoisticky slídit na internetu v soukromí cizích lidí.

4. Nepoužiješ nikdy internet a intranet ke lži a krádeži.

5. Nepoužiješ internet a intranet k parazitování na tom, co je ti cizí.

6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii informací nebo programu, který jsi nezaplatil.

7. Nepoužiješ neoprávněně hodnotného existenčního zdroje lidí nebo organizací.

8. Nepřivlastníš si peníze nebo práci jednice nebo společnosti.

9. Budeš přemýšlet o následcích informací nebo programu, který jsi zveřejnil.

10. Budeš používat internet a intranet ohleduplně, abys tak nespáchal jakékoli zlo.