1 000 256

Bře 10, 2023

1 000 256 1

Statisticky pokud vyhodnotíme internet na objektivní pravdu tak zjistíme, že pouze jedno procento obsahu internetu je objektivní pravda a zbytek jsou; dezinformace, propaganda, reklama atd. podobná je situace u; náboženství, filosofie, politiky, zákonů, pravidel, norem, umění, vědy, školství, zdravotnictví, byrokracie, tisku, televize, rádia atd. objektivní pravda platí všude a nemění se podle situace, takovou objektivní pravdou je že po akci je reakce a že napětí mezi protiklady je základem existence času a prostoru.

Subjektivní pravdy jsou továrnou na problémy a následkem jsou krize a války, komu není rady tomu není ani pomoci, stránka Zpovědnice je ukázkovým příkladem subjektivních pravdy, která z nás dělá pitomce, nejhorší je zde to, že moderátoři mají v hlavě nasráno! Mnozí si naivně myslí že Wikipedie nám poskytuje objektivní pravdu, čas ale jistě ukáže to, že většina současného obsahu Wikipedie je jenom; dezinformace, propaganda, reklama atd.

Programování v nahotě odhaluje, co je pravda a co je lež, pravda je jednoduchá (dobrota je žebrota) a lež je složitá (Ano, bude líp), proto složité programy mají mnoho chyb! Podívejme se na telefony, co nemají operační systém a telefony co mají operační systém, zde jasně vidíme to, že lépe fungují telefony bez operačního systému! Tak jako se kontroluje, aby lidi nekradli tak je třeba začít kontrolovat, aby lidi nelhali a začít zavírat lháře do vězení na dlouhou dobu, když to nejde s lháři po dobrém vyřešíme to po zlém.