1 000 226

Bře 10, 2023

Každé investování je spojeno s rizikem, zde platí obecná zásada, jisté investice nesou minimální zisk a veliký zisk je jenom z nejistých investic ale zde vám hrozí to, že o svoje investice přijdete. Základní investicí je zde získání praktických vědomostí, to je pevný bod pro využívání informační technologie, teoretické vědomosti jsou vám k ničemu, protože teorie v praxi nefunguje.

Investice do techniky je taky důležitá ale není tak veliká abychom to museli řešit stačí vám si koupit jenom největší notebook na světě a víc nepotřebujete. Důležité je pochopit to že dobrota je žebrota, ze všech stran bude na vás útočit mnoho příživníků co od vás bude chtít dobrý skutek, umět říci ne, to základem vašeho dobrého investování v digitální realitě.