1 000 225

Bře 10, 2023

1 000 225 1

Ten, kdo nečte hodnotné populární knihy je pitomec, a proto se z něj nikdy nestane milionář, pověz mi, co čteš a já ti povím kdo jsi, bylo a bude. Hodnotných populárních knih je velmi málo, statisticky globálně je hodnotnou populární knihou jedna kniha z milionu globálně vydaných knih, a tato kniha se překládá do mnoha jazyků. Jak poznat co je hodnotnou populární knihou a nenechat se chytit do reklamní sítě? Hodnotná populární kniha se tiskne velmi dlouhou dobu a nové vydání se aktualizují, aby odpovídala nové době. V dnešní době pomalu končí doba knih, které se tisknou na papír a vycházejí knihy které jsou elektronicky publikované, tak abychom je mohli číst na telefonu nebo v notebooku.

Taky zde existují i blogy a encyklopedie které nám mohou poskytnout mnoho informací, některé knihy se i zfilmovali a tím se stali populární. Odborné knihy je nevděčné psát, protože rychle zastarávají a je o ně malý zájem, veliký zájem je o knihy, kde je mnoho fantazie a lidové moudrosti spojené s napínavými příběhy. Problém s lidmi, co ekonomicky parazitují na konzumní společnosti je následkem toho, že nebylo těmto lidem v dětství umožněno číst hodnotné populární knihy, pořád platí přej a bude ti přáno dej a bude ti dáno. Představme si kandidáty na prezidenta, jak musí prokázat to, že přečetli a pochopili mnoho populárních hodnotných knih, najednou by se ukázalo že na prezidenta kandidují samí staří nemocní pitomci, co mají v hlavě nasráno.