1 000 218

Bře 9, 2023

Lidi se stali závislými na internetu a pokud jim internet neposkytuje to co od něj očekávali tak z toho mají deprese, lidi očekávali naivně od internetu, že se díky internetu budou mít líp ale zjistili že to tak nefunguje, stejné problémy mají i organizace které jsou závislé na internetu, problémem je zde vždy chyba na straně člověka nebo na straně organizace, internet to jsou programy a pokud jsou v programech chyby tak programy logicky chybují a tím optimálně nefungují. Nejčastější chybou je na internetu egoistické pravidlo, moje hra a moje pravidla.

Napíšete zajímavý hodnotný obsah na internet a tento obsah není populární, a tak jej nikdo nečte, protože internet je o protekci, velikou návštěvnost zde má jenom to, co má na internetu protekci. Podobná je situace i v politice a podnikání, bez protekce je člověk v tomto světě jenom ubožákem, který nemá naději na to být v nějaké specializaci úspěšným.

Není důležité, co jsi vytvořil na internetu, ale je důležité, kdo to vytvořil, pokud má na internetu stránku prezident republiky tak je jeho stránka populární a tím i hodně navštěvovaná, všichni jsou si na internetu rovní ale někteří si jsou rovnější. Popularita vytváří anonymitu, vše je o protikladech, mezi kterými je napětí, není zde socialismus nebo kapitalismus je zde mnoho století populismus, vše je jenom obchod, ve kterém peníze a výhody obchodníkům nesmrdí.