1 000 213

Bře 9, 2023

Vše je o tom že evoluce nahrazuje staré za nové a chybné za správné, a tak se vše evolučně recykluje, to, co je nám dneska svaté to zítra zde už nebude, s příchodem digitalizace a globalizace se začalo rychle ukazovat to, že pokrytecký populismus je nutné nahradit za digitální globalismus, zruší se; peníze, vlastnictví, výhody, protekce, jména, tituly atd. každý dostane do hlavy napojení na centrální mozek lidstva, aby nemohl lhát a krást, z čertů se tak stanou andělé a tím se peklo promění na ráj kde lidi nedělají chyby.

Digitální globalismus eliminuje pokrytecký populismus, vše je tom postoupit do vyšší úrovně hry o hodnoty, život je hra o hodnoty a v této hře nejde chybovat. Továrnou na naše chyby je to že nemáme správné informace, protože naše hlavy nejsou napojené na centrální mozek lidstva, je to jako s počítačem, který není napojený na internet.

Naše počítače jsou už inteligentní díky napojení na rychlý internet, a brzo budou naše hlavy inteligentní díky napojení na centrální mozek lidstva. Centrální mozek lidstva nebude ve veliké budově v nějakém městě, centrální mozek lidstva to budou všechny lidské mozky na světě, které budou bezdrátově propojené a tím vytvoří centrální mozek lidstva, bude to něco jako Facebook ale v mnohem dokonalejší podobě.