1 000 141

Bře 8, 2023

Stroje nahrazují všude lidskou fyzickou práci a logicky naprogramované počítače brzo začnou nahrazovat naši psychickou práci. Proč by za nás nemohl pracovat počítač a vydělávat nám tak peníze na naši existenci v civilizaci. Mnozí namítnou že je to v současnosti utopie z mnoha důvodů. Problém není ve výkonu současných moderních počítačů ani v rychlosti připojení k internetu, problém je v tom že zde nejsou k dispozici optimální programy, které by umožnili počítačům vydělávat pro nás peníze.

Tyto programy musí vycházet ze spolupráce, jenom díky spolupráci je možné realizovat zisk z práce počítačů, sociální sítě na internetu jsou založeny na spolupráci a je třeba využít zkušenosti ze sociálních sítí k tomu abychom vytvořili evolučně zcela nové programy které budou spolupracovat a tím vytvářet zisky. To umožní, aby se mohl každý počítač na světě na něco specializovat, a tak jako profesionál vytvářel tím zisk, že bude něco řídit místo toho, aby to řídili lidi.

Vytvoříme nové stroje, které budou řídit počítače, tento nový stroj bude pracovat jako dělník nebo jako prezident. Je to celé o modernizaci a automatizaci! Neustále slyšíme to nejde a najednou přijde nějaký blázen a dokáže nám to, že to jde, jsme líní, a proto jsme v krizi. Podívejme se na stránky, jaké jsou na internetu je to ubohost po stránce technické a obsahové, z lidí se dneska stali konzervy, které mají nulovou hodnotu pro evoluci.