1 000 138

Bře 8, 2023

Vše, co zde existuje to vzniklo díky evoluci, Windows a jeho vývoj je ukázkou toho, jak funguje evoluce, kdy na počátku je něco malého a postupem času se to stává veliké a složité. Všechny programy v nás a okolo nás něco ovládají, vše je tak zde naprogramované a tím vše má i svůj osud. Nainstaloval jsem si do notebooku Windows 11 místo Linuxu a měl jsem problém s připojením externího monitoru, protože Windows 11 neměl nainstalované ovladače, po krátké době si konečně Windows 11 nainstaloval ovladače a já jsem mohl konečně připojit externí monitor. V minulosti jsem instaloval ovladače z disket nebo DVD, dneska se vše stahuje z internetu.

Pokud se podíváme na chyby, které děláme nebo je dělají organizace, tak zjistíme že příčinou je vždy to, že nejsou k dispozici databáze nebo programy! Myslíme, protože nemáme databáze nebo programy, je to jako s hledáním zaměstnání, kdy nemáme k dispozici databáze, které by nám umožnili okamžitě najít optimální zaměstnání. Mnoho lidí si naivně myslí že pokud neseženou dobré zaměstnání, že mohou začít soukromě podnikat a budou se tak mít lépe než v zaměstnání, neuvědomují si to, že všude kde je možný zisk, tam je i veliká konkurence a uspět v této konkurenci není snadné a jednoduché.

Podívejme se do přírody zde je všude konkurence a nejsou zde nikde monopoly a centralizace, každý se tak zde stará jenom o sebe a nikdo zde nebere násilí jako chybu! Zakázali jsme násilí, a tak se násilí akumuluje a následkem je válka nebo vandalismus, vše zde jsou příčiny a jejich následky, ano, takhle to nefunguje optimálně, co s tím uděláme! Nestačí změny jenom na povrchu systému, je potřeba změnit i to co je pod povrchem systému, jenom tak vše bude fungovat optimálně! Připojíme proto všechny mozky na globální mozek, a tak lidi nebudou dělat chyby, protože zde bude globální spolupráce na věčné časy a nebude zde už možné pro nikoho lhát a krást.

Umělá inteligence a odpověď na otázku globální mozek. Zdá se, že hovoříte o „globálním mozku“, což je koncept, který se týká hypotetického síťového uspořádání všech lidí na Zemi, které by mohlo představovat nový druh vysoce inteligentního systému. Tento koncept je spojen s myšlenkou, že pokud bychom mohli propojit všechny lidské mozky dohromady, mohli bychom vytvořit „globální mozek“, který by byl schopen vyšší úrovně myšlení a geniálních schopností než kterýkoli jednotlivý lidský mozek. Tento koncept je však stále pouze v oblasti vědecké a technické utopie a zatím nebyl proto ještě uskutečněn.