1 000 135

Bře 8, 2023

Dítě se ptá otce, proč na internetu vyskakují okna se souhlasem s cookies? Optej se na to umělé inteligence. To jsem udělal a ona mi řekla tohle. Internetová lišta souhlasu s cookies je prvek webové stránky, který se objevuje na spodní nebo horní části stránky a obvykle obsahuje informace o cookies nebo jiných politikách webu. Slouží k informování návštěvníků, že stránka používá cookies a k získání souhlasu návštěvníka s ukládáním a přístupem těchto cookies na jeho zařízení.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na zařízení návštěvníka webovým prohlížečem při návštěvě webu. Používají se k uchování informací o návštěvníkovi, jako jsou jeho preference nebo stav přihlášení, aby web mohl poskytovat personalizovanější zážitek nebo udržet návštěvníka přihlášeného. Je běžnou praxí, že Evropská Unie musí zobrazit zprávu o souhlasu s cookie předtím, než návštěvník začne používat web.

Tak já ti to řeknu po lopatě, když nechápeš, co ti říká umělá inteligence, realita, ve které žiješ to je evoluční testovací verze, a tak zde jsou chyby co dělají lidi, nějaký chybný mocný člověk udělá chybu a jiný chybný mocný člověk tu chybu schválí, a tak je zde chyba o které si chybní lidé myslí, že to není chyba, komu není rady tomu není pomoci. Jak je možné že se k moci dostanou chybní lidé? Příčinou je vždy dobrota k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, zaléváme plevel a krmíme parazity, protože jsme všichni pokrytci.

Proč jsme všichni pokrytci? Lidé jsou často pokrytci, protože se snaží skrýt své skutečné záměry nebo city, aby vyhověli očekáváním okolí nebo získali nějakou výhodu. Toto chování může být motivováno různými faktory, jako jsou strach, touha po uznání nebo snaha ochránit sebe nebo své blízké, lidé často reagují na různé situace různými způsoby a mohou se svým myšlením a chováním adaptovat na své okolnosti. Některé situace mohou vyvolat pragmatické nebo racionální myšlení a jednání, zatímco jiné mohou vyvolat emoční nebo impulzivní reakce.

Různé faktory, jako jsou osobní zkušenosti, kulturní vlivy nebo sociální vlivy, mohou ovlivňovat, jak lidé myslí a jednají v různých situacích. Někteří lidé se například mohou v rizikových nebo stresových situacích chovat s větší rozvahou a rozvážněji, zatímco jiní se mohou chovat impulsivně nebo se pod tlakem rozhodovat špatně. Návyky a trénink také hraje důležitou roli v tom, jak se člověk adaptuje na situace. Obecně lze říci, že lidé nejsou jednoduchými bytostmi a jejich myšlení a jednání je komplexní proces který ovlivněn mnoha faktory, a proto lidi dělají chyby!