1 000 133

Bře 8, 2023

Evoluce je jenom program, který se stará o to, aby se staré nehradilo za nové s chybné za správné, u něčeho probíhá evoluce pomalu a u jiného dlouho to záleží na situaci a organizaci. Častým problémem evoluce je; spěch, pomalost, povrchnost, chyby atd. evoluce už mnoho změnila realitu ve které žijeme, ale nezměnila člověka, a tak je zde s člověkem mnoho problémů.

Vše evolučně směřuje k tomu, že zde místo člověka bude; stroj, přístroj, robot, databáze, program, umělá inteligence atd. člověk zde už nemá evoluční koncepci, a tak používá antikoncepci a potraty. Výhodou robotů a programů je to že je lze vypnout, když je nepotřebujeme, a tak se o ně nemusíme neustále starat.

Péče o to, co je živé je drahá a není tak ekonomická, nejsou na světě lidi tak nejsou s lidmi žádné problémy, všechny snahy o to, aby byl člověk dokonalý jsou naivní a marné. Je naivní věřit na zázraky které promění peklo na ráj, proměna pekla na ráj je možná jenom tehdy pokud zde místo lidí budou stroje a programy, člověk to je oblečená opice, která lže a krade.