1 000 122

Bře 8, 2023

Podívejme se na programy a informace podle kterých zde funguje naše společnost a dospějeme k tomu, že se vše točí okolo protekce, není zde socialismus nebo kapitalismus je zde všude protekcionismus, protože zde není nikde spravedlnost! Všichni všude běžíme mnoho století krysí závody díky tomu, že zde jsou peníze a daně, svoboda je iluze!

Všiml jsem si toho, že na vrcholu mocenské pyramidy jsou jenom staré vyšlechtěné krysy, staré vyšlechtěné krysy rozhodují chybně o nás bez nás, o tom je život v protekcionismu! Podívejme se třeba na to, jak funguje návštěvnost na internetu a brzo vám dojde že je zde protekcionismus, bez protekce nebudete mít nikdy na internetu velikou návštěvnost!

Není důležité, co se říká, ale kdo to říká o tom je protekce na internetu, v minulosti byla protekce založená na zastupování; boha, krále, císaře, šlechtice atd. dneska je to o zastupování státu nebo organizace. Zástupci něčeho mocného a bohatého májí velikou protekci, a tak se mají dobře! Každý mocný zástupce to je reklamní maskot, něco jako je Alzák!