1 000 098

Bře 7, 2023

Někdo řekne, já na to mám systém, jiný si koupí zase operační systém do počítače, ale co je to vlastně ten systém? Slovo systém je běžně mnoho používané, ale nikde nenajdete pořádné vysvětlení toho, co je to ten systém, takže jsem se rozhodnul tomuto problému přijít na kloub, aby lidi konečně už věděli, co je to ten systém a už na to nemuseli myslet?

Systémem je to, co nějak dokáže fungovat a když to nefunguje, přestává to už být systémem a je to většinou nahrazené něčím novým co funguje. Klasickou ukázkou, zde může být třeba operační systém do počítače, když už tento systém přestane správně fungovat je nahrazen novým operačním systémem, stejně tak i živý člověk, když přestane fungovat je nahrazen člověkem který funguje.

Existenční otázkou všech systémů je to, aby správně fungovali správná funkčnost je závislá na centru systému a tom, jak je toto centrum kvalitní, časem dochází k tomu, že se kvalita centra zhorší, a tak systém přestane fungovat a je nahrazen novým systémem. V našem lidském světě je tím centrem vládnoucí elita, a když se kvalita vládnoucí elity zhorší, přestane nás lidský svět fungovat správně a nám my musíme logicky nahradit nekvalitní vládu kvalitní vládnou, aby tento civilizační kulturní systém fungoval.

Základem pro funkčnost GVKB systému je likvidace chyb, chyby vznikají z nejrůznějších příčin nejčastější příčinou vzniku chyb je to, že něco není ve správné normě, takovým příkladem nesprávné normy je třeba to, že zde jsou; bohatí a chudí lidé, mocní a bezmocní lidé, inteligentní a hloupí lidé atd. Vše v nás a okolo nás to je jenom nekonečné množství nejrůznějších systémů, většina systémů je závislá na jiných systémech, a tak kolem velikých systémů se točí mnoho malých systémů a nic zde nestojí.

Mnoho lidí třeba dneska marně hledá systém, jak se zde mít velmi dobře a nemohou tento systém najít, a tak se zde logicky nemají velmi dobře. Dobře se má zde jenom ten, kdo se jako dítě správně specializuje a tuto specializaci koná po celý život, jenže najít si v dětství správnou specializaci to je problém, protože nikdo neví, jaký bude náš svět za dvacet let a jestli to co bylo dneska správnou volbou specializace bude i za dvacet let taky správnou volbou?