1 000 070

Bře 5, 2023

  1. Život není o možnosti výběru z mnoha možností, ale o schopnosti překonat zlou situaci.
  2. Život není k nikomu spravedlivý, protože je to hra bez pravidel.
  3. Život by neměl být spojen s extrémy jako je dobro a zlo, dokud to lidi nepochopí do té doby budou žít v očistci.
  4. Život je jako nová stránka na internetu, záleží jenom na tom, jakým obsahem se za mnoho let naplní.
  5. Život plný hlouposti má za následek problémy, které může vyřešit už jenom smrt.
  6. Život je snadné soudit a těžké pochopit, neustále něco hromadíme a potom zemřeme.
  7. Život bez štěstí, je jako rodina bez dětí.
  8. Život je o tom, co zaseješ to sklidíš, problémem je to, že většinou sklízíme to, co jsme nezaseli.
  9. Život není o tom, jak dlouho žijeme ale o tom, co jsme v životě dokázali.
  10. Život je jednoduchý, pokud zde není lež, nejhorší je, pokud lžeme sami sobě.